การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง (วันที่19/ก.ค./2562)

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านกระผมนาย ณัฐชาติ ชัยโย รหัสนักศึกษา 594305022 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่ 4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สวัสดียามเช้าวันนี้กระทันหันหน่อยเนื่องจากพวกผมหยุดกันไปทำ กยศ ทำให้เพื่อนเหลือน้อยเลยหยุดกันหมด แต่แล้วก็เกิดเรื่องกระทันหันขึ้น อาจารย์บอกในกลุ่มไลน์ว่าวันนี้จะมีอาจารย์จากราชภัฏนครปฐมมาประชุมกันเรื่องโครงการให้พวกผมรอตอนรับเลยรีบกันมา จากบ้างคนกลับบ้านไปแล้วบ้างคนอยู่มอ ประชุมกันละวางแผนกันเรื่องการทำกิจกรรมในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 ชื่อโครงการยังไม่ได้กำหนด แต่ให้ชาวบ้านช่วยคิดละออกความคิดเห็นร่วมกันตั้งชื่อโครงการที่จะต้องลงมือปฎิบัติช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชน

หลังจากเสร็จการประชุมแล้วพวกผมก็ช่วยทำความสะอาดเก็บกวาดโต๊ะในห้องประชุม

อีกทั้งยังขอสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ยังไม่ได้หาข้อมูล ที่สัมภาษณ์มีทั้งหมด 3 หมู่ มี หมู่ 6 หมู่ 4 หมู่ 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)