การฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว วันที่11/07/2562

สวัสดีค่ะ วันนี้ดิฉันจะมาเล่าถึงการฝึกงาน วันที่4 เวลา 08:15 น. ได้ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว และเวลา9โมง เช้า. ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่หมู่ที่7 ที่โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ช่วยกัน ขุดดิน ถางหญ้า ตัดต้นไม้ เก็บขยะ ทำจิตอาสาเสร็จก็กลับมาที่อบต.นั่งพักเหนื่อยและคุยปรึกษาหารือกันเพื่อจะไปสอบถามข้อมูลที่บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่7 พักเที่ยงไปกินข้าวร้านใหม่ อร่อยอิ่มมากๆ ช่วงบ่ายพี่ที่อบต.มีงานจิตอาสาให้พวกเราทำกัน มีการจัดทำที่แห่เทียนพรรษา มีฐานที่ตั้งเทียน ตกแต่งเทียนพรรษา มีการประดับดอกไม้ ใช้กระดาษที่เหลือจากการใช้อย่างอื่นมาทำการตกแต่งเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและยังเป็นสร้างสันสิ่งใหม่ๆ ทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่เพื่อจะไปแห่เทียนวันพรุ่งนี้ที่วัดทุ่งควายหาย ที่อยู่ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว ช่วงเวลาบ่ายสองพวกเราทุกคนและพี่ที่อบตหนึ่งคนได้พอพวกเราไปหาผู้ใหญ่บ้านหมูที่7บ้านหนองไม้งาม เพื่อไปสอบถามข้อมูลว่าบ้านหนองไม้งามมีประวัติปีพ.ศ.มีการพัฒนาในด้านใดบ้างเช่นการซ่อมแซ่มถนนหนทางในปีพ.ศ.ใดมีการพัฒนาปะปาและสร้างแถ้งน้ำเพื่อนการบริโภคสอบเรื่องการทำประชาคมนัดหมายวันจัดทำเวทีประชาคมที่หมู่ที่7โดยให้ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ทางเสียงตามสายของหมู่บ้านโดยท่านผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือดีมากเป็นกันเองกับนักศึกษามากๆและต่อมาได้เดินทางไปสอบถามคุณลุงเล็กเรื่องประวัติของการเกิดขึ้นของชุมชนหมู่ที่7และประวัติข้อมูลอื่นๆของในแต่ละพ.ศ.ของตำบลทุ่งบัว และหมู่ของที่7เองเพราะคุณลงเล็กเป็นคนเด่าคนแก่ของที่นี่อยู่มาตั้งแต่เกิดผู้นำรุ่นแรกๆของตำบลทุ่งบัวและต่อมาได้ให้ไปติดต่อกองช่างเพื่อหาแนวแผนที่เดินดินของหมู่ที่7ว่าขอบเขตของหมู่ที่7สิ้นสุดที่จุดไหนโดยข้อมูลในส่วนนี้นั้นจะต้องนำไปใช้ในโปรแกรมgis เพื่อใช้โปรแกรมappsheetในการช่วยเก็บข้อมูลของแต่ละบ้านในชุมชนในหมู่ที่7ซึ่งจะต้องขออนุญาติทางผู้ใหญ่บ้านก่อนที่จะลงพื้นที่ในการใช้appsheetเป็นตัวช่วยในการทำงานครั้งนี้จึงมีการขออนุญาติทางผู้ใหญ่บ้านแล้วเรียบร้อยแล้วก็ได้กลับที่องค์การเพื่อกลับมาจัดเตรียมการจัดต้นเทียนจำนำพรรษาเพื่อเตรียมพร้อมในวันพรุ่งนี้ถ่ายเอกสารเพื่อติดชื่อต้นเทียนและจัดผ้าทำผ้าให้สวยงานที่ป้ายเพื่อจัดเตรียมงานแห่เทียนจำนำพรรษาในวันพรุ่งนี้ติดธงต่อจากเมื่อวานต่ออีกนิดหน่อยและเตรียมเก็บข้าวของทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องประชุมห้องใหญ่และนำเทียนไปเก็บไว้ในห้องจัดให้เรียบร้อยเพื่อให้วันนี้พรุ่งออกมาดีที่สุด แล้วก็ได้เวลาเลิกงาน แล้วก็สวัสดีๆพี่ๆๆในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัวและก็เดินทางกลับบ้าน เตรียมแห่เทียนพรรษาในวันพรุ่งนี้เพื่อความพร้อมในวันนี้พรุ่งและต่อมาก็ได้เวลากลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราขภัฏนครปฐมความเห็น (0)