การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลขอนแก่น

อุทุมพร ศรีสถาพร
โรงพยาบาลขอนแก่น

ผลการศึกษา
– พบว่า เกิดกระบวนการแก้ไข โดยองค์กรแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและร่วมกันกำหนดให้มีแพทย์ที่ ปรึกษาในการรักษาการติดเชื้อประจำทุกกลุ่มงานและระบบแพทย์พี่เลี้ยง แแพทย์ฝึกหัดหรือแพทย์ใหม่ การจัดทำคู่มือและการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมโดยคณะทำ งานประเมินการใช้ยา (Drug Utilization EvAluation DUE) ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล การจัดทำระบบรายงานผลการตรวจ เพาะเชื้อและความไวต่อยาต้านจุลชีพเพื่อพิจารณาการให้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะ สม โดยนักเทคนิคการแพทย์พยาบาลควบคุมการติดเชื้อและจัดระบบติดตามประเมินผลโดย พยาบาลควบคุมการติดเชื้อร่วมกับกลุ่มการพยาบาล

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ผลงานทางวิชาการ#การติดเชื้อดื้อยา#การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

หมายเลขบันทึก: 66279, เขียน: 09 Dec 2006 @ 23:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)