การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการติดเชื้อดื้อยา โรงพยาบาลขอนแก่น

  ติดต่อ

อุทุมพร ศรีสถาพร
โรงพยาบาลขอนแก่น

ผลการศึกษา
– พบว่า เกิดกระบวนการแก้ไข โดยองค์กรแพทย์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและร่วมกันกำหนดให้มีแพทย์ที่ ปรึกษาในการรักษาการติดเชื้อประจำทุกกลุ่มงานและระบบแพทย์พี่เลี้ยง แแพทย์ฝึกหัดหรือแพทย์ใหม่ การจัดทำคู่มือและการใช้ยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลที่ถูกต้องเหมาะสมโดยคณะทำ งานประเมินการใช้ยา (Drug Utilization EvAluation DUE) ร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล การจัดทำระบบรายงานผลการตรวจ เพาะเชื้อและความไวต่อยาต้านจุลชีพเพื่อพิจารณาการให้ยาต้านจุลชีพที่เหมาะ สม โดยนักเทคนิคการแพทย์พยาบาลควบคุมการติดเชื้อและจัดระบบติดตามประเมินผลโดย พยาบาลควบคุมการติดเชื้อร่วมกับกลุ่มการพยาบาล

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 66279, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:40:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #research#งานวิจัย#ผลงานทางวิชาการ#การติดเชื้อดื้อยา#การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)