การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ( วันที่ 10 / ก.ค. / 2562 )

สวัสดีคณาจารย์และเพื่อนๆสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรวมทั้งผู้อ่านทุกท่านดิฉันนางสาวธิติยาเพ็งจันทร์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนหน่วยฝึกที่4 สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนองวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์วันพุธที่10 กรกฏาคม. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้เริ่มมาเช้าวันพุธ ฝนตกเล็กน้อย ได้ปรึกษาหารือกับพี่เลี้ยงในการลงพื้นที่ละสรุป ผลการลงพื้นที่ให้เขาฟังเกี่ยวกับ ความต้องการและการช่วยเหลือต่อผู้พิการหรือผู้สูงอายุในการรับมือและแก้ไขปัญหา

หลังจากนั้น เป็นเวลาพักเที่ยงได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วเวลา 13.00 นาที

มีภารกิจลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย หมู่ 4 อยู่ใกล้ๆติดกับ อบต.ทรงคนอง ได้เยี่ยม เด็กน้อย ที่ไม่สมประกอบ ซึ่งสาเหตุ เป็นมาตั้งแต่เกิด คือ ขาดออกซิเจน ตอนคลอดและสำลักน้ำคร่ำ นอนอยู่แบบนี้มาเป็น เวลา 4 ปี พ่อแม่ติดคุก ในครอบครัวตาน้องที่ส่งเงินเลี้ยง เพราะ ยาย ไม่ได้ทำอาชีพอะไร จดทะเบียนเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย แต่ตอนนี้ตาต้องลางานมาดูน้อง เพราะยายผ่าใส่ติง

หลังเสร็จแล้วได้ ทำการไปสัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ในการที่จะลงไปเก็บข้อมูลของหมู่ 4 ปรึกษากัน เพราะ มีอุปสรรคก็คือ หมู่มีบ้านบางหลังต้องพายเรือข้ามฝั่งไปหา เพราะ ไม่มีถนนเข้าออกได้ เป็นปัญหาในการเก็บ ข้อมูลเพราะนักศึกษากลุ่มผมส่วนใหญ่ว่ายน้ำไม่เป็นและเป็นการเสี่ยงอันตรายมากในการพายเรือไปเพราะเรือเล็ก

หลังจากนั้นได้กลับมาสรุป การลงพื้นที่วันนี้ที่ อบต.ทรงคะนองที่ลงไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเตียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)