จากการพิจารณาการทำธุรกิจของนักศึกษาในห้องเรียนกฎหมายธุรกิจแล้วเห็นว่า ธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋องสามารถรวมกิจการกับธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปได้ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เป็น Horizontal Integration – ธุรกิจที่มีการดำเนิน ธุรกิจเหมือนกัน สามารถใช้วัตถุดิบจากแหล่งเดียวกันได้ ทำให้เกิดข้อได้เปรียบ ทางธุรกิจดังต่อไปนี้

  1. ช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้ฝ่ายจัดซื้อสามารถสั่งซื้อผลไม้ได้ในราคาที่ถูกลงเนื่องจากจำนวนการสั่งซื้อมากขึ้น
  2. มีอำนาจในการต่อรองกับทาง Supplier มากขึ้น
  3. เพิ่มความหลากหลายของสินค้า นอกจากจะมีผลไม้กระป๋อง ก็ยังมีผลไม้แปรรูป เช่น สัปปะรดอบแห้ง เป็นต้น
  4. ได้ฐานลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือห้างสรรพสินค้า ที่สั่งซื้อผลไม้กระป๋อง กับผลไม้แปรรูปเพิ่มขึ้น
  5. สร้าง Brand ให้ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น