การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562

สวัสดีคณาจารย์ และเพื่อน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ข้าพเจ้า นางสาวศิริลักษณ์ บู่สามสาย รหัสนักศึกษา 594305075 หมู่เรียน 59/41 หน่วยฝึกที่ 11 สำนักงาน ศูนย์ฝึกวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น วันนี้จะมารายงายความก้าวหน้าของการฝึกประสบการณ์ วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นการฝึกงานวันแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 8.30 - 17.00 น. ตอนเช้า มีการพบพี่เลี้ยงและอาจารย์พีรพัฒน์ ได้บอกกฏระเบียบในศูนย์ฝึกและได้ข้อคิดในการฝึกงานเช่น (การฝึกงานไม่ใช้ฝึกงานแค่เอาเกรดอย่างเดียวแต่การฝึกงานเพื่อประสบการณ์และยังสามารถไปใช้ในที่ทำงานได้จริง) ในการฝึกเก็บกวาดห้องเพื่อให้มีความสะอาดและเรียบร้อย  และแบ่งงานเป็น2กลุ่ม กลุ่มแรกได้ค้นหาข้อมูลแผนการพัฒนาท้องถิ่นเกี่ยวกับเทศบาลตำบลคลองโยง เพื่อทำแผนที่รอบนอกและแผนที่รอบในเขตติดต่อและทำแบบฟอร์มใบลงเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนพี่เลี้ยงได้มอบงานกรอกแบบประเมินให้แบ่งกันทำส่วนอีกกลุ่มหนึ่งได้กรองแบบประเมินตามที่พี่เลี้ยงสั่งประมาณ100 กว่าฉบับได้พักกลางวันตั้งแต่ 13.00 ถึง14.00 น. ตอนบ่ายเขียนแผนที่รอบและรอบในต่อ จากนั้นได้ค้นหางานตามที่ได้รับมอบหมายพอถึงเวลา 17.00น.ได้เวลาเลิกงานจึงได้ทำความสะอาดห้องและเก็บของให้เข้าที่และแยกย้ายกันกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (วันอังคาร/18/มิ.ย./2562)ความเห็น (0)