กายเคลื่อน​ จิต​เคลื่อน​ : ค่ายอบรม.​(ต่อ)​

#กายเคลื่อน​ จิตเคลื่อน....

.....

#มทะ(ความมัวเมา) ๓

 ๑. อาโรคยมทะ (ความมัวเมาในความไม่มีโรค)

 ๒. โยพพนมทะ (ความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาว)

 ๓. ชีวิตมทะ (ความมัวเมาในชีวิต)

....... 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม “สร้างเยาวชนต้นแบบ  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ณ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคม วัดสุทธิวราราม.​

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนวัยเรียนรู้ความเห็น (0)