เด็ก กับพื้นฐานของสุขภาพ

ทั้งคำบอกเล่า และเครื่องมือที่วัดได้ เมื่อได้มีโอกาสเข้ารับ #เต็กบำบัด เช่น ปริมาณออกซิเจนในเลือด ชีพจร ความดัน จากผู้ป่วย พบว่า ปริมาณออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้นจากการหายใจปกติ ความดันและชีพจรลดลง จึงรู้สึกผ่อนคลาย สดชื่น เบาเบาตัว และที่น่าจะป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีผลต่อกระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพเลือดเลือด จากผู้ที่ประสบปัญหาที่ ไม่สามารถบริจาคเลือดได้เป็นเวลานานเกือบ 2 ปีก็สามารถบริจากเลือดได้ นอกจากนี้การ#เต็ก #PressingandStretching ยังสามารถคลายการยึดเกร็งผ่าน #เนื้อเยื่อพังผืด #Fascia เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นต่างๆ เกิดความยืดหยุ่น อ่อนตัวจึงเกิดการไหลเวียนของระบบเลือดและน้ำเหลือง เช่นการไหลเวียนในดวงตาทั้งชั้ยกระจก ชั้นม่านปรับแสง.ชั้นเลนส์ ชั่นของวุ้น ตลอดตนช้อนของจอประสาทตา ทำให้สุขภาพดวงตาโดยรวมดีขึ้น นอกจากนี้อาการเจ็บป่วย หรือ เจ็บปวดตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ก็จะบรรเทาและหายไป แม้แต่ปัญหา #กระดูกคอเสื่อม #ปวดไม่ทราบสาเหตุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หมอมือเปล่าความเห็น (0)