บทกวี : ลูกพ่อ

...

โดยเลือดเนื้อ เชื้อไข ใช่ใครอื่น

เลือดลูกพ่อ ยังคงยืน อยู่ในจิต

แม้ตัวไกล ใจยังคง เคียงคู่มิตร

คอยร้อยจิต ให้ชิดใกล้ ใช้บทกลอน

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)