นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม


นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา ข้าราชการบำนาญ)

เราในกลุ่มบริษัท……..มุ่งมั่นที่จะรับประกันความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงาน ผู้เยี่ยมชม และผู้รับเหมา ตลอดจนลดกิจกรรมที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การแก้ปัญหาและการบริการที่เราจัดหาให้ลูกค้า โดยทั้งสามส่วนนี้ถือเป็นพันธะกิจหลักของเรา

นโยบายนี้มีเจตนารมณ์ เพื่อให้พนักงาน…..ทุกคนต้องถือปฏิบัติร่วมกันด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และการอนุรักษ์โลก เพื่ออนาคตของรุ่นลูกหลาน นอกจากนี้บริษัท…..มีความต้องการที่จะปกป้องสินทรัพย์ของบริษัทไม่ว่าเป็นบุคคลากร ผลิตภัณฑ์ สินทรัพย์ทางกายภาพ สินทรัพย์ทางการเงินทรัพย์สินทางปัญญา และข้อมูล ที่เป็นกรรมสิทธิ์ต่างๆ ด้วยมาตรการป้องกันความสูญเสีย ปกป้องทรัพย์สิน การบริหารชัดเจน และโอนถ่ายความเสี่ยง เพื่อให้ นโยบายนี้นำไปสู่การปฏิบัติ เราจึงต้องทำการสื่อสารไปยังพนักงานของบริษัท……..ทุกๆคน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป้าหมายและตัวชี้วัดจะถูกติดตามอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบบริหารการจัดการแบบองค์รวมของบริษัท

ขั้นตอนเหล่านี้ จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นฐานจากการพัฒนา ความรับผิดชอบของบุคคล และนำไปใช้กับบุคลากรทุกคนทุกระดับ นโยบายการจัดการองค์รวมนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของเทคโนโลยี ที่ดีที่สุด  มิใช่การนำมา ซึ่งต้นทุนที่เกินขีดจำกัด จากประโยชน์ดังกล่าว เราจึงจัดตั้งทีมงานขึ้นมา เพื่อวิเคราะห์ทุกๆกิจกรรมของงาน และกำหนดวิธีการป้องกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้

 1.  คงไว้ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของพนักงาน
 2.  ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 3. ป้องกันสถานการณ์ ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ มลภาวะ อุบัติเหตุ อุบัติการณ์ต่างๆ)ตลอดจนตุณภาพที่ไม่ได้ตามมาตรฐาน ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 4. ทบทวน จัดทำและรักษามาตรฐาน วัตถุประสงค์ ด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละส่วนงานทุกระดับภายในองค์กร โดยเป็นเป้าหมายตรงกันกับนโยบายในขณะนี้ รวมทั้งการให้คำมั่นในการป้องกัน อุบัติเหตุ มลภาวะ หรือผลกระทบอื่นๆ
 5.  ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย ข้องบังคับของท้องถิ่น ข้อบังคับของบริษัท หรือข้อบังคับอื่นๆ
 6.  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณภาพ การส่งมอบ และการบริการ
 7.  ปรับปรุงประมิทธิภาพ ทางการเงินของบริษัท และรับประกันผลกำไรของเงินลงทุน
 8.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และระบบของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
 9.  การจัดฝึกอบรมที่จำเป็นให้แก่บุคลากร เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท……

คณะกรรมการบริหารให้การสนับสนุนนโยบายนี้ โดยจะมีการทบทวนเป็นระยะ ซึ่งภายใต้แผนงานนี้ คณะกรรมการบริหารได้ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น และมอบอำนาจให้คณะกรรมจัดการ เพื่อดำเนินการดังนี้

1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าทรัพยากรที่สำคัญและกระบวนการผลิตถูกดูแล และดำเนินการภายใต้ระบบการจัดการองค์รวมนี้

2. เสนอแนะมาตรการแก้ไขและป้องกัน รวมทั้งตรวจสอบประสิทธิภาพ

3. ตรวจสอบดูแล ให้พนักงานมีความตระหนัก ด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

  หมายเลขบันทึก: 661962เขียนเมื่อ 8 มิถุนายน 2019 19:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2019 19:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


  ความเห็น (0)

  ไม่มีความเห็น

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
  L3nr
  ระบบห้องเรียนกลับทาง