วันนี้ถึงธ.ก.ส. 8.30น. ทันเวลาพอดี งานที่ได้ทำในวันนี้ ช่วงเช้า เลือกภาพและทำการพิมพ์ภาพเพื่อนำไปทำบอร์ดข่าว และตรวจงานเรายการ ที่ได้ออกอากาศไปแล้วทางคลื่นวิทยุ โดยผมทำการตรวจสอบความถูกต้องว่าทางสถานีได้ออกspotที่ทางธ.ก.ส.ทำไปให้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้หรือไม่โดยทางคลื่นจะส่งมาให้เป็น ซีดี โดยผมตรวจสอบของเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือน ช่วงบ่าย ตรวจสอบแบบในช่วงเช้าแต่เป็นรายการโทรทัศน์แทนโดยผมต้องตรวจสอบทั้งหมด3รายการ