Miracle of Kaizen

ข้อเสนอแนะ

 

เพิ่มกลับมาจากเรียน KM  อาจารย์ assign case เรื่องเทคนิคในการดึงภูมิปัญญาหรือความรู้จากตัวบุคคลออกมา ซึ่งประจวบเหมาะกับที่ได้ discuss ไปใน Class เรื่อง Kaizen จึงอยากที่เขียนเล่าเรื่องซักนิดนึงก่อนเข้านอน   จะเล่าในเชิงของการประยุกต์ใช้ในองค์กรเป็นหลักเพราะมีประสบการณ์โดยตรง และส่วนหนึ่งก็เป็นคณะกรรมการในการพิจารณาข้อเสนอแนะขององค์กรด้วย
Kaizen หรือกิจกรรมข้อเสนอแนะเป็นเทคนิคหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการดึง
ความรู้ เทคนิค ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และประสบการณ์ของบุคคลออกมาใช้เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนางาน  สุขลักษณะในองค์กร ความปลอดภัย  สภาวะแวดล้อมอื่นๆให้ดีขึ้น  รวมทั้งแนวคิดดีๆที่สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้กับ
พนักงานได้   ระบบการนำเสนอ Kaizen ในองค์กรที่อยากจะ share ให้ทราบจะมีในลักษณะของการร่างนโยบายอย่างชัดเจน  กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานให้ชัดเจน โดยให้แต่ละฝ่ายกำหนดกิจกรรมข้อเสนอแนะลงใน PI (Performance Indicator ; ดัชนีชี้วัดสมรรถนะในการดำเนินงานของฝ่ายตน ) โดยจะมีการตั้งเป้าหมายว่าพนักงานระดับใด จะต้องเขียนข้อเสนอแนะกี่เรื่องต่อปี  มีการตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาข้อเสนอแนะที่ประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้การพิจารณาข้อเสนอแนะแต่ละข้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นในการพิจารณายังมีการประเมินและให้รางวัลกับข้อเสนอแนะที่ให้ผลลัพธ์ที่ดี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาจะมีทั้ง ด้านลดต้นทุน  ด้านความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง  ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ด้านช่วยเพิ่ม productivity  ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ลดพลังงานเสริมสร้างความปลอดภัย   สร้างขวัญและกำลังใจ เป็นต้น
 บุคคลากรทุกคนที่เขียนข้อเสนอแนะจะมีการระบุชื่อ สกุล ฝ่าย ที่ชัดเจนไม่มีการระบุนามแฝง  ทั้งนี้เพราะทุกข้อเสนอเป็นสิ่งที่นำสู่การปรับปรุงและพัฒนาทั้งหมดไม่มีการร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพราะระบบข้อร้องเรียนจะมีการจัดการแยกออกไป
องค์กรที่มีการรณรงค์เรื่องข้อเสนอแนะได้ประสบผลสำเร็จจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อองค์กรทั้งด้านเศรษฐกิจ  ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และด้านสิ่งแวดล้อม สุขลักษณะที่ดีสำหรับพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรนั้น
จากที่กล่าวมาทั้งหมดคงจะเป็นรายละเอียดคร่าวๆ  มีอะไรเพิ่มเติมจะมาเล่าให้ฟังต่อนะค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Miracle of KAIZENความเห็น (2)

คุณแจ๊ส
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

ขณะนี้ บริษัทฯได้ทำกิจกรรม Kaizen อยู่ค่ะ แต่ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ อ่านข้อความของคุณแล้ว อยากได้ข้อแนะนำอื่นอีก ช่วยกรุณาติดต่อกลับมานะค่ะ ตามอีเมลที่ให้ไว้....ขอบคุณค่ะ

AUI
IP: xxx.10.6.93
เขียนเมื่อ 

ขณะนี้บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมkaizen อยู่ค่ะ และตัวดิฉันเองเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของโครงการนี้ด้วย จึงอยากได้คำแนะนำในเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ รบกวนด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ