เที่ยวเชียงรายกับสุภัชชา.กับวัดที่ปรากฎในตำนานชินกาลมาลีปกรณ์ตอนวัดอาทิต้นแก้ว

เที่ยวเชียงรายกับสุภัชชา.กับวัดที่ปรากฎในตำนานชินกาลมาลีปกรณ์ตอนวัดอาทิต้นแก้ว

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, พื้นหญ้า, รองเท้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ


วัดอาทิต้นแก้ว ตั้งอยู่ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ใกล้ประตูเมือง เชียงแสนทางด้านทิศเหนือ ห่างออกไปประมาณ ๗๐๐ เมตร สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

พระเจดีย์ประธานที่สร้างครอบซ้อนกันสององค์และพระวิหารที่มีฐานชุกชีสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปตามพงศาวดารโยนกและชินกาลมาลีปกรณ์ กล่าวว่า เมื่อปีพ.ศ.๒๐๓๘ พระเมืองแก้วกษัตริย์องค์ที่ ๑๑ ของราชวงศ์     มังราย แห่งเมืองเชี ยงใหม่ ได้เสด็จมาเมืองเชียงแสน เพื่อทำการประนีประนอมพระสงฆ์ในสำนักต่าง ๆ เนื่องจากมีความขัดแย้งกันในพระสงฆ์สำนักต่าง ๆ อย่างรุนแรง เช่น นิกายสวนดอก และนิกายป่าแดง เป็นต้น โดยได้เป็นองค์ประธาน

ในภาพอาจจะมี ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง


ในการบวชกุ ลบุต รชาวเชียงแสนให้เป็นพระสงฆ์ในสำนักต่างๆให้สามารถกระทำพิธีร่วมกันได้หลังจากนั้นได้มีการสร้างพระเจดีย์ครอบองค์เดิม จึงกลายเป็นพระเจดีย์ทรงกลมที่มีชั้นมาลัยเถารูปฐานบัวลูกแก้วแปดเหลี่ยม แบบเดียวกับวัดพระยืน รูปแบบศิลปกรรมของเจดีย์องค์นี้เป็นการสร้างทับซ้อนกัน เจดีย์องค์ในเป็นเ จดีย์เหลี่ยมยอดระฆังที่มีอายุไม่เกินไปกว่าพุทธศตวรรษที่๑๙ ส่วนเจดีย์องค์นอกเป็นเจดีย์ทรงกลมที่มีฐานบัวลูกแก้วอกไก่ในผังแปดเหลี่ยมซ้อนกันสามชั้นรองรับองค์ระฆังสถาปัตยกรรมรูปแบบนี้เป็นที่นิยมในรัชสมัย พระเมืองแก้วเมื่อราวพุทธศตวรรษที่๒๑อันสอดคล้องกับเรื่องรา วในพงศาวดารดังกล่ าวข้างต้น
ชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวถึ
งวัดอาทิต้นแก้ว ไว้แต่เพียงว่า
“ครั้นถึงวันศุกร์ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๔ พระราชาธิบดีตรัสสั่งให้ขุดฐานเจดีย์ใหญ่ เมื่อวันศุกร์เป็นยามปลอดแรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ และเจดีย์องค์ใหญ่นั้น ฐานกว้าง ๑๕ วา(๔เหลี่ยม)สูง ๒๕ วา” 
โดยผู้แปลได้อธิบายเพิ่มไว้ในเชิงอรรถว่า“เจดีย์องค์นี้ อยู่ในวัดอาทิต้นแก้ว อำเภอเชียงแสน”

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน, ท้องฟ้า, เมฆ, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ


<p></p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ท่องเที่ยวกับสุภัชชา (กระต่ายใต้เงาจันทร์)ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

660477

เขียน

15 Mar 2019 @ 21:36
()

แก้ไข

16 Mar 2019 @ 18:50
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก