ซาลามังกา เมืองแห่งนักปราชญ์

ซาลามังกา ( Salamanca ) เมืองมหาวิทยาลัยเก่าแก่ทางภาคตะวันตกของสเปน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงริมแม่น้ำตอร์เมส ก่อตั้งขึ้นก่อนสมัยโรมันโบราณโดยชาวเคลติเบเรียน ในสมัยโรมันเมืองนี้มีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการค้าขาย ในปี 1130 พระเจ้าอัลฟอนโชที่ 9 ทรงก่อตั้งมหาวิทยาลัยซาลามังกา ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางวิชาการที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในยุโรป เมืองซาลามังกาได้รับยกย่องให้เป็นเมืองแห่งปราชญ์ เพราะนอกจากจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ ยังเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางศาสตร์ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะด้านกฎหมาย แม้แต่คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาก็เคยเดินทางมาค้นคว้าข้อมูลที่มหาวิทยาลัยซาลามังกาก่อนออกเดินทางไปสำรวจโลกใหม่ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยซาลามังกายังคงเปิดทำการสอนอยู่ อาคารเก่าที่อยู่ในเมืองนี้หลายแห่งคืออาคารเรียนของคณะต่างๆ

มหาวิหารแห่งซาลามังกาตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าซึ่งไม่ว่าจะมองจากจุดไหนก็สามารถมองเห็นยอดโดมและหอระฆังของมหาวิหารได้อย่างชัดเจน มหาวิหารหลังเก่าสร้างในศตวรรษที่ 12-13 ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ ส่วนมหาวิหารหลังใหม่สร้างในศตวรรษที่ 16-18  ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างกอธิกกับบาโรก

จัตุรัส Plaza Mayor ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า เดิมมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นลานสู้วัวกระทิง ต่อมากลายเป็นลานจัดกิจกรรมของชาวเมือง รอบๆ จัตุรัสรายล้อมด้วยอาคารสไตล์บาโรกที่เปิดเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของนักคิด นักเขียน นักปรัชญา และบุคคลสำคัญทางด้านวิชาการ เขตเมืองเก่าซาลามังกาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี 1998 และในปี 2002ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป ( European Capital of Culture )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จุดหมายปลายฝันความเห็น (0)