ฝุ่นละอองขนาดเล็กปัญหาเกือบทั้งประเทศไทย

ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 นั้น นอกจากจะเป็นปัญหาหนักที่ กทม. ณ เวลานี้ ยังจะสังเกตเห็นว่าเป็นเกือบทั้งประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง ยกเว้นภาคใต้ ซึ่งจะสังเกตสีว่าสีส้ม - สีแดง นั่นหมายความว่า ค่า PM 2.5 เริ่มมีผลกระทบต่อกลุ่มเสี่ยง(เด็ก สตรีมีครรภ์ คนชรา และผู้เป็นโรคปอด /กลุ่มเสี่ยงระบบหายใจ) แต่หากเป็นสีแดงบริเวณนั้นก็มีผลกระทบต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ยังสังเกตว่ากระแสลมพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จากลาว เวียดนาม ซึ่งลาวและเวียดนาม ก็มีค่า PM 2.5 ที่ระดับสีส้ม-แดงเช่นกัน แสดงว่าเป็นผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย นอกจากนี้ยังสังเกตเห็นว่าที่ประเทศกัมพูชา ก็มีค่า PM 2.5 ระดับสีส้มค่อนข้างแดง ซึ่งสอดคล้องกับจุด hotspot ที่่พบ ในกัมพูชามาก

แสดงว่าผลกระทบภาคกลางส่วนหนึ่งมาจากอากาศของประเทศเพื่อนบ้านด้วย และในภาคเหนือส่วนหนึ่งมาจากการเผาในที่โลก บวกกับสังเกตว่ามีกระแสลมมาจากทางอีสาน ลาว และเวียดนาม

….….….

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (0)