การอบรมสัมมนา สภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี 2562 ตอนที่ 3. การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา/ อกช. และกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและสร้างเสริมประสบการณ์และพิธีปิดฯ


" แม้จะไม่มีคำมั่นสัญญาว่าจะมาพบเจอกันอีกเมื่อใด แต่เชื่อว่าทุกคนจะเก็บความทรงจำดีๆ ที่มีต่อกันไว้ในใจเสมอๆ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสภานักเรียนไทยให้ก้าวไกล คู่กับระบอบประชาธิปไตยของชาติไทยสืบต่อไป "

การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และรู้จักโรงเรียนมีชัยพัฒนา  
มนุษย์ถูกสร้างมาให้มีความสนใจในเรื่องเพศ เราต้องควบคุมได้  เป็นนายมัน ไม่ใช่ทาสของมัน
คุณมีชัย  วีระไวทยะ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา และป้องกันเรื่องนี้ มา 45 ปี เคยช่วยประเทศไทยแก้ไขวิกกฤตประชากรล้นและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ณ ปัจจุบัน  
*** ... การสอนเรื่องเพศนั้น สอนเพื่อให้มีความรู้-ความเข้าใจ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ไม่ใช่สอนให้มีเพศสัมพันธ์กัน  ...***
ข้อมูลที่พึงรู้
ประเทศไทย มีคนที่ไม่พร้อมเป็นแม่ เป็นอันดับ 2 ของอาเซียน ปัญหาส่วนใหญ่เกิดกับเด็กที่เงียบ มากกว่าเด็กกล้า
แม่อายุต่ำกว่า 15 ปี คลอดลูกวันละ 8 คน
    อายุ 15-19 ปี คลอดลูกวันละ 100 คน 
    คนที่ยังไม่พร้อมเป็นแม่  คลอดลูก  36,500 คน / ปี 

ปัญหาที่เกิดขึ้น
1. ไม่มีวิธีป้องกันใดๆ
2. เข้าใจผิด คิดว่าไม่พร้อม
3. ใช้วิธีคุมกำเนิดไม่ถูกต้อง
4. ไม่กล้าไปซื้อหรือขอรับถุงยาง จากศูนย์คุมกำเนิด
5.ให้ก็ไม่กล้ารับ
นอกจากนั้น ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ไม่ติดโรคที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ ***...คนไทยต้องเปลี่ยนความคิดใหม่  ให้ทันต่อยุคสมัย ...ควรสอนและให้ความรู้เรื่องเพศกับเยาวชนตั้งแต่เด็ก

โรงเรียนมีชัยพัฒนา  การศึกษาทางเลือก เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
มีการนำเสนอแบบอย่างของการจัดการเรียนการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วม ทั้งด้านหลักสูตรและการเรียนรู้ ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน นอกสถานที่  และฝึกงานในสถานที่จริง  นอกจากนั้นนักเรียนยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และได้ทำงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือสังคมอีกด้วย   โดยได้รับการสนับสนุน และการให้ความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง ทั้งในและต่างประเทศ 
สนใจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

                                                                                ***************

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช เป็น การกองทุนตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้การกำกับดูแล ของกระทรวงการคลังมาแนะนำเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ของเยาวชน ที่อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่สนใจจะออมเงินกับ กอช.   สนใจศึกษาได้ที่นี่ 

การประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0
การประชาสัมพันธฺเป็นเรื่องสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในยุค 4.0  ดังนั้นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสภานักเรียนได้ คือ การเผยแพร่กิจกรรมฯที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น โดยให้ส่งข่าวสารเชิงบวกของโรงเรียนพร้อมภาพ ไปที่ประชาสัมพันธ์เขตฯ แล้วทางเขตฯ จะดำเนินการส่งต่อเข้าไปที่ประชาสัมพันธ์ของ สพฐ.
หลักการประชาสัมพันธ์
1. ข้อความ 5 W 1 H ( What Who When Where Why & How) ประมาณ 3-4 บรรทัด
2. ใช้ภาพแนวนอน  หากส่งเป็นภาพแนวตั้งภาพจะไม่เต็มเฟรม
3. หากใช้กล้องสมาร์ทโฟน ไม่ควรซูม  ให้เดินไปถ่ายใกล้ๆได้เลย และสามารถบอกประธานฯให้มองกล้องได้ ไม่ถือว่าเป็นการเสียมารยาท ภาพจะได้สวย ถ่ายเสร็จแล้วให้รีบเดินออกมา ควรระวังอย่าไปบังกล้องหลัก
4. ควรถ่ายภาพ  3 ระยะคือ ใกล้  กลาง ไกล เพื่อใช้เล่าเรื่องราว
5. ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหว (วิดิโอ) ไม่ควรแพลนภาพ ให้ถ่ายเป็นช็อตๆละ  7 วินาที
6. ถ้าถ่ายภาพรับเกียรติบัตร ควรกดชัตเตอร์พร้อมกับกล้องหลักเลย
7. ถ้าจะส่งภาพให้สื่อมวลชน ควรหลีกเลี่ยงพระบรมฉายาลักษณ์  เพราะบางครั้งพื้นที่เขาว่างมุมล่างก็ไม่สามารถลงให้ได้  อาจใช้เทคนิคการถ่ายแบบให้คนบังภาพ
8. การถ่ายภาพคนพูดบรรยาย หรือกล่าวเปิดงาน ให้โอวาท ฯลฯ ระวังอย่าให้เห็นไมค์อยู่บนปากผู้พูด ต้องหามุมที่ดูดี อาจยกกล้องถ่ายมุมสูง หรือเฉียง
กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและสร้างเสริมประสบการณ์ฯ
1. สามัคคีคือพลัง ผจญภัย ฐานการเรียนรู้
   กิจกรรมฐานการเรียนรู้นี้ เป็นแนวผจญภัยเล็กๆ เปิดกว้างสำหรับผู้มีความพร้อมด้านร่างกาย(ไม่อยู่ระหว่างการเจ็บป่วย) และมีความกล้าที่จะลุย เนื่องจากบางคนอาจกลัวความสูง  กลัวตกน้ำ หรือไม่ชอบการผจญภัย ผู้เขียนเลือกเล่นเฉพาะกิจกรรมที่ไม่ลำบากต่อการทรงตัว หรือต้องใช้แรงแขน-ขา มากนัก เพราะเป็นคนไม่ค่อยมีแรงเนื่องจากไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำ

    สนุกเกินคุ้ม....ทุกคนช่วยกันอย่างแข็งขัน  เป็นการรวมพลังที่สร้างความสามัคคีได้อย่างเห็นผล     

2. สืบสาน ลานวัฒนธรรม
1. กิจกรรมฐานวัฒนธรรม ในหัวข้อ “ งานวัด ”
2. การแสดงความสามารถของคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ
คณะนักเรียนได้รับมอบหมายให้จัดการละเล่นแบบไทยๆ ในหัวข้อ “ งานวัด ” ในช่วงระยะเวลาอันจำกัด แต่ทุกกลุ่มก็สามารถนำโต๊ะ-เก้าอี้ ผ้าคลุมโต๊ะ และอุปกรณ์ฯที่มีอยู่มาปรับใช้ นำเสนอกิจกรรมได้อย่างสร้างสรรค์  

หลังหยุดพักรับประทานอาหารเย็น  เป็นการแสดงความสามารถของคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ  เปิดฉากด้วยการแสดงของคณะวิทยากรฯ เป็นกลุ่มแรก เรียกเสียงฮาสนั่นลั่นห้องประชุมเลยทีเดียว จากนั้นเป็นการจับสลากการแสดง ของนักเรียน 4 กลุ่มและครูที่ปรึกษา 1 กลุ่ม นักเรียนได้แสดงวัฒนธรรมของภาคที่ตนเองสังกัดอยู่รวมเป็น  4 ภาค  ทุกภาคนำเสนอการแสดงผ่านวัฒนธรรมได้อย่างสนุกสนานและน่าสนใจ  ส่วนการแสดงของครูที่ปรึกษาก็เป็นแนวน่ารัก กระชับแต่ได้ใจไปเต็มๆ เช่นกัน 

พิธีปิดที่น่าประทับใจ ...
พิธีปิดจัดขึ้นหลังจากการมอบเกียรติบัตรเข้าร่วมอบรมฯและมอบรางวัลให้กับกลุ่มสภานักเรียน และกลุ่มครูที่ปรึกษาที่ได้รับคูปองสะสมไว้ตั้งแต่การเข้าร่วมกิจกรรมในวันแรก- วันสุดท้าย ได้จำนวนมาก 2 อันดับ นับว่าเป็นเกียรติคุณที่น่าภูมิใจยิ่ง  แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ-ร่วมใจ อย่างสมานสามัคคีของสมาชิกในกลุ่ม   ที่ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมกันอย่างครบถ้วน สมบูรณ์แบบ 

ทุกคนในคณะฯ อยู่ในกิริยาสำรวมเพื่อร่วมพิธีปิดการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562  โดยมีตัวแทนคณะฯ จำนวน 4 ท่าน จุดเทียนจำนวน  4 เล่มพร้อมกล่าวความรู้สึก บางท่านฝากข้อคิดและความคาดหวังของงานสภาฯ จากนั้นจึงจับมือร้องเพลงสภานักเรียนด้วยกัน...เป็นพิธีปิดที่น่าประทับใจยิ่ง

คณะฯ ต่างกอดอำลา ...ถ่ายภาพร่วมกันอย่างไม่รู้สึกเบื่อ  " แม้จะไม่มีคำมั่นสัญญาว่าจะมาพบเจอกันอีกเมื่อใด แต่เชื่อว่าทุกคนจะเก็บความทรงจำดีๆ ที่มีต่อกันไว้ในใจเสมอๆ  และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสภานักเรียนไทยให้ก้าวไกล คู่กับระบอบประชาธิปไตยของชาติไทยสืบต่อไป " 

***...อขอบคุณคณะวิทยากรที่แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ดีๆ ขอบคุณมิตรภาพที่งดงามจากเพื่อนร่วมทีมและเพื่อนสภาทั่วประเทศ  และที่พิเศษสุดคือโครงการอบรมสัมมนา สภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนฯ อย่างแท้จริง...***

***...ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ...***  

หมายเลขบันทึก: 659410เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2019 17:01 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มกราคม 2019 20:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี