ทพญ ฉลอง เอื้องสุวรรณ
ทพญ. ฉลอง ทพญ ฉลอง เอื้องสุวรรณ เอื้องสุวรรณ

สุนทรียสนทนากับการพัฒนาบุคลากรฝ่ายทันตกรรม


การพัฒนาบุคลากร

           ต้นเดือนมกราคม 2549   ข้าพเจ้าและทีมงานคงจะร้อนวิชาของการเป็นกระบวนกรส่วนหนึ่ง  และอีกส่วนหนึ่งเป็นความปรารถนาดีจากภายในเพื่อให้ทีมงานในฝ่ายมีความรัก ความเข้าใจ และส่งผลให้ทำงานอย่างมีความสุข  เราจึงตัดสินใจจัดกิจกรรมนี้ขึ้น โดยใช้เวลาช่วงบ่ายของวันพฤหัสและวันศุกร์ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงานในฝ่าย

                เรียกได้ว่าสด ใหม่ มากจริง ๆ เราเริ่มต้นด้วยการทำ body scan ซึ่งก่อนนั้นกระบวนกรยังต้องอ่านบทอยู่  แต่เป็นกิจกรรมที่ทุกคนชื่นชอบ   ทุกคนได้รู้สึกถึงคำว่า Total Relaxation โดยกิจกรรมนี้ช่วยให้เราผ่อนคลายสบาย ๆ  และทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมองเบต้าเข้าสู่อัลฟ่าได้บ้าง  ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น  นำพาสู่ขบวนการ ฟังอย่างลึกซึ้ง  โดยการเล่าเรื่องวัยเด็ก   หลายคนบอกว่า อยู่กันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยนะนี่  ทำให้ได้รู้จักกันลึกซึ้งมากขึ้น  เข้าใจกันมากขึ้น  และชื่นชมความงามของชีวิตวัยเด็กของแต่ละคน  พบว่ามีผลส่งต่อมายังชีวิตปัจจุบันของเราบ้างบางส่วน

                กิจกรรมของกลุ่มนี้ใช้ฐานกายด้วยกิจกรรมของปมมนุษย์ เป็นเกมที่ให้ทุกคนได้แก้ปัญหาร่วมกัน พบว่า เกมสำเร็จได้ด้วยการไว้วางใจซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน อย่างตั้งใจ

                ส่วนเรื่องโหมดแห่งชีวิตก็นำพาด้วยฐานกายโดยการเล่นเกม สิงโตกับลูกแกะเพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสสภาวะของการเกิดโหมดปกป้องขึ้นมาในชีวิต แล้วรู้สึกอย่างไร  เกิดความเครียด ความกังวล อย่างไร  ส่งผลให้รู้ว่าควรดำรงชีวิตอยู่ในโหมดปกติมากกว่าโหมดปกป้อง  การเรียนรู้เรื่องนี้ก็นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้มาก   สังเกตจากการผ่อนคลายสบาย ๆ ในการทำงาน ทำให้มีความสุขในการทำงาน แม้งานจะมากอยู่ก็ตาม

                ส่วนเรื่องสุดยอดนิยมก็เห็นจะเป็นเรื่องของ ผู้นำสี่ทิศเพื่อให้แต่ละคนได้รู้จักตัวตนของตนเองและผู้อื่น   จากการพูดคุยกันในกลุ่มทำให้ทุกคนได้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น เช่นทำให้เข้าใจว่า หัวหน้าที่เป็นกระทิง รักพวกพ้องมากแค่ไหน  

                สุดท้ายเข้าสู่  การเขียนโลกใบใหม่   โดยให้ทุกคนได้ใคร่ครวญความเป็นตัวตนของตนเองว่า อะไรที่ดีอยู่แล้ว   อะไรที่ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข   หรืออะไรที่อยู่ร่วมกับเราไม่ได้แล้ว  ก็จัดการเผาซะ

                ปิดวงของกลุ่มนี้แม้ว่าจะใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 1 เดือน  แต่ก็พบว่ามีการเรียนรู้ร่วมกัน เข้าใจกัน และสภาวะของการสนทนาก็เข้าสู่วัยผู้ใหญ่และนักปราชญ์หลายคน  มีบทกวีดี ๆ เกิดขึ้นในวง  มีน้ำตา  มีปิติสุข  อย่างน่าชื่นชม

โลกใบใหม่   ชาวทันตกรรม

§        ความจริงใจ  ความตั้งใจ  ความศรัทธา  ความมีเมตตา  ความเชื่อมั่น  จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จในทุก ๆ เรื่อง  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน ธุรกิจ ตลอดจนถึงเรื่องครอบครัว  และรวมถึงบริวาร  ถ้าเราทำดี จะมีแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต

§        ความสุข ความจริงใจ รอยยิ้ม  ในจิตใจ สวยงาม ในส่วนลึก เสมอ ทุกลมหายใจเข้า-ออก

§        ให้ความรัก ความอบอุ่น สันติภาพ มีแก่โลกใบใหม่    ขอให้โลกใบนี้  มีแต่เสียงหัวเราะของเด็กเล็ก ๆ ซื่อ ๆ บริสุทธิ์ มีแต่ความจริงใจ มีความหมายกับคนทั้งโลก โดยไม่หวังผลตอบแทน เหมือนความรักของพ่อแม่ที่ให้กับลูก ๆ  ขอให้โลกใบใหม่นี้ปราศจากความริษยา

§        ฉันมีอะไรแล้วก็ได้สมดังใจ แล้วทุกอย่างชีวิตก็มีความสุขและสบาย เมื่อตอนแก่ตัว ขอบคุณที่ท่านได้มอบทุกสิ่งให้

§        ความรัก  ความเมตตา  สร้างโลก  สร้างสันติสุข

§        ความรัก กำลังใจ เมตตา เห็นอกเห็นใจกัน  ไม่แบ่งแยก  สงบ สันติสุข แบ่งปัน น้ำใจ มีความเข้าใจ

§        รัก  ปรารถนาดี  เมตตา  เข้าใจ  ใฝ่รู้  ความสุข  ไมตรี  เอื้อเฟื้อ  สดใส  ใส่ใจ  งดงาม  เบิกบาน  เติบโต

§        ขอให้โลกใบนี้มีแต่สีเขียว  สดใส  อากาศบริสุทธิ์  มีแต่ความรัก ความสามัคคี  ให้อภัย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีความยุติธรรม  เท่าเทียมกัน  ไม่แบ่งชนชั้น

§        ชีวิตใหม่ที่ดี  สดใส  ขอมอบความรู้สึกที่ดีแก่เพื่อนฝูง และทุก ๆ คน

§        โลกของเราทุก ๆ คน มีแต่ความดี ความรัก คิดทำอะไรก็ได้ตั้งใจคิด ขอให้ชีวิตเรารู้สึกดี ๆ คนทั้งโลกก็คือพี่น้องเราทุกคน

§        โลกใบใหม่ที่มีแต่รอยยิ้ม  ยิ้มให้กัน  ส่งความรู้สึกดี ๆ ให้กัน เรามีสิทธิเลือก  มีสิทธิตัดสินใจ ที่จะมีความสุข

§        มองโลกด้วยรอยยิ้ม  มองโลกอย่างเป็นกลาง  ทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเราเอง

 การจัดกิจกรรมของกลุ่มนี้ผลเป็นที่น่าพอใจสำหรับกระบวนกรน้องใหม่  เพราะได้เรียนรู้หลายอย่างจากการทำกิจกรรมครั้งนี้     และพบว่าการทำกิจกรรมให้กับคนในหน่วยงานเดียวกันทำให้เกิดประโยชน์มากในการให้ทุกคนได้รู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น

                จากการประเมินหลังการทำกิจกรรม  หลายคนบอกว่าตัวเองช้าลง   มีการฟังมากขึ้น   บางคนได้รับคำชมจากคนใกล้ตัวว่าใจเย็นขึ้น

                มาถึงปัจจุบันนี้ก็เกือบหนึ่งปีแล้ว  น่าจะมีการจัดกิจกรรมนี้ซ้ำอีกครั้ง  เพื่อทราบความรู้สึกจากทุกคนมีว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในของตัวเองอย่างไรบ้าง    และจะมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่ง

                                           ขอเพียงเข้าใจกันก็พอแล้ว

                                                                                                                                                                             

  
หมายเลขบันทึก: 65893เขียนเมื่อ 8 ธันวาคม 2006 05:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 15 พฤษภาคม 2012 08:47 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)
เพียงแค่อ่าน ก็ยังรู้สึกดีๆเลยค่ะ ขอบคุณหมอหลองที่นำมาถ่ายทอดค่ะ

 ขอบคุณพี่โอ๋-อโณมากค่ะที่เข้ามาเยี่ยมคุย  ลึกๆแล้ว    รู้สึกว่าอยากลองจัดกจกรรมแนวนี้ให้แก่ลูกๆม1.4  เคยจัดกิจกรรม  ผู้นำสี่ทิศ   ให้กับนักศึกษา ใช้เวลาเพียง 2ชม.เขาชอบมากและถามว่า     มีความรู้แบบนี้ให้เรียนรุ้ด้วยเหรอ..ไม่เคยได้ยิน ดีจัง

อยากได้วิธีการเล่นเกมส์ไปลองถ่ายทอดกับนักศึกษาบ้างและอยากทราบถึงผลงานอื่นๆของคุณหมอด้วยจะได้นำไปเผยแพร่และอ้างอิงทุกครั้งที่ลองนำเกมส์ไปเล่นค่ะ รู้สึกดีมากๆค่ะ จัดสอนที่ไหนคะ พอจะบอกวิธีเล่นเกมส์ได้มั้ยคะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะที่มีอะไรดีๆบอกกล่าวกัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท