คำศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

Quality Assurance

หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษา 

Quality Control

หมายถึง การควบคุมคุณภาพ

Internal Quality Assurance

หมายถึง การประกันคุณภาพภายใน

External Quality Assurance

หมายถึง การประกันคุณภาพภายนอก

Quality Assessment

หมายถึง การประเมินคุณภาพ

Education Standards

หมายถึง มาตรฐานการศึกษา

Quality Management System

หมายถึง ระบบบริหารคุณภาพ

Quality Audit

หมายถึง การตรวจสอบคุณภาพ

Education

หมายถึง การศึกษา

Teaching Plan

หมายถึง แผนการสอน

อ้างอิง : https://www.med.cmu.ac.th

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คำศัพท์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาความเห็น (0)