ฝึกประสบการณ์วันที่57

ในวันศุกร์ที่10 พี่หัวหน้าสำนักปลัดได้มอบหมายงานให้จัดห้องประชุมใหม่ทั้งหมดขนของที่ไปได้ใช้หรือที่ต้องใช้งานไว้ข้างล่างของอบต.สนามจันทร์จัดหนังสือไว้ในตู้ให้เรียบร้อย ในช่วงบ่ายพี่หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ได้ให้คัดแยกหนังสือด้านหน้าของอบต.ที่ไม่ใช้แล้วออก และได้ไปช่วงงานจัดห้องประชุมต่อจนเสร็จเรียบร้อยต่อมาได้มานั่งวาดแผนที่ม.5ให้กับอบต.ต่อจนถึงเวลากับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_อบต.สนามจันทร์ความเห็น (0)