ฝึกงานวันที่60

ฝึกประสบการณ์วันที่ 60

8 พฤศจิกายน 2561

8.00 น. ลงทะเบียน ณ สถานที่ฝึกประสบการณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

8.30 น.-16.00 น. ศึกษางานภายในสำนักงาน และช่วยงานด้านเอกสาร เช่น ถ่ายเอกสาร รวบรวมและเขียนเอกสารของสำนักงานปลัด จัดของว่าง การประชุมของฝ่ายสาธาระณสุข ตำบลหนองปากโลง จัดเอกสารของฝ่ายกองช่าง ตรวจความถูกต้องของโครงร่างโครงการฝึกงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล GIS

16.30 น. อาจารย์นิเทศครั้งที่ 2 โดยอาจารย์ศานติกร พิมยงค์ อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยการนิเทศครั้งนี้เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของโครงการ อาจารย์ให้คำแนะนำและแก้ไข พร้อมอธิบายข้อคำถามของนักศึกษา และการเตรียมตัวนำเสนอผลงานต่อสาขา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#ฝึกงาน

หมายเลขบันทึก

657678

เขียน

08 Nov 2018 @ 23:37
()

แก้ไข

27 Nov 2018 @ 14:59
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก