การฝึกประสบการณ์วันที่55

ช่วงเช้าได้รับมอบหมายงานให้ไปถ่ายรูปเพื่อเตรียมการจัดสถานที่จัดงานวันลอยกระทง ช่วงบ่ายได้รับมอบหมายงานให้ไปตรวจเลขที่บ้านที่หมู่5 ต.สนามจันทร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาขีพ_การพัฒนาชุมชน



ความเห็น (0)