การฝึกประสบการณ์วันที่53

ช่วงเช้าได้ใส่ปุ๋ยและรดน้ำต้นไม้ก่อนจะไปช่วยงานที่วัด ช่วงบ่ายพี่ที่อบต.ช่วยฟังการพรีเซ้นงานของแต่ละกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาขีพ_การพัฒนาชุมชนความเห็น (0)