ระหว่างการเดินทางบนดอยตุง ตั้งใจจะถ่ายสภาพเส้นทางที่สูงชันและคดเคี้ยว แต่กลับได้ภาพที่เสีย และสั่นไหว ตอนแรกกะจะลบทิ้ง แต่พอดูดีๆ กลับกลายเป็นภาพที่ชอบมากๆ เส้นแสงที่บ่งบอกถึงอารมณ์ ความเคลื่อนไหว เหมือนชีวิตที่ต้องก้าวเดินไป ไม่ว่าเส้นทางในการเดินจะชัดเจนแค่ไหน ก็ต้องตั้งใจเดินไปอย่างดีที่สุด เชื่อว่ายังไงก็ต้องไปถึงจุดหมายปลายทางที่งดงาม...