วันนี้มาถึงที่ทำงานประมาณ  08.00 น.  พี่ให้จัดทำรายการสารคดี โดยการแยกหมวดหมู่ของสารคดีและซ่อมแซมหน้าปกเทปที่ชำรุด วิธีการทำก็คือ

1.นำเทปที่เห็นว่าหน้าปกชำรุดแล้วมาจดรายละเอียดเอาไว้  รายละเอียดที่มีก็ได้แก่  วัน/เดือน/ปี  ที่ผลิต  ผู้จัดทำ  เวลาเทป  และเทปเรื่องอะไร

2.จากนั้นก็นำรายละเอียดทั้งหมดมาพิมพ์ลงในกรอบที่พี่เค้าให้เป็นแบบเอาไว้แล้ว

3.ปริ้นกรอบที่มีรายละเอียดของเทปนั้นออกมา

4.ตัดตามกรอบนั้นเพราะจะพอดีกับหน้ากล่องเทปและสันเทปพอดี  นำมาติดไว้ที่กล่องเทปตามเดิม