อยากบอกว่า การเล่าเรื่องเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์  เพราะแต่ละบุคคลมีเรื่องเล่าที่ไม่เหมือนกัน  บางคนมีประสบการณ์แต่มีการศึกษาน้อย  แต่สิ่งนั้นก็ถือเป็นความรู้อย่างนึง  เพื่อนๆเห็นด้วยกับผมไหม