ฝึกประสบการณ์หน่วยที่5 วันที่49ฝึกประสบการณ์เทศบาลตำบลพระแท่น วันที่49 22 ตุลาคม 2561 เดินเอกสารเขียนเอกสารตรวจข้อสอบของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลร่วมกันจัดทำข้าวสารอาหารแห้งเพื่อจัดทำถวายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 จำนวน 100 ชุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)