Baby Research : 11. วิพากษ์โครงร่างงานวิจัย รอบแรก

บอย สหเวช
 วันนี้ (6 ธันวาคม 49) ช่วงตอนเช้า ผมนัดเจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการ และคุณวราภรณ์ พยัตตพงษ์ นักวิชาการศึกษา สรุปโจทย์วิจัยสถาบันกับท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ)  เรียกว่า เก็บตกให้ครบทุกงานในสำนักงาน และมอบคุณสิริภัสณ์ สอบถามหัวหน้าโครงการวิจัย ว่าจะเลือกอาจารย์ท่านใดเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้

    ช่วงตอนบ่าย วันนี้มีกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสถาบัน ครั้งที่ 3 บรรยากาศวันนี้แต่ละคนในสำนักงาน ตื่นตัวในการเสนอโครงร่างงานวิจัยสถาบันให้อาจารย์พี่เลี้ยงช่วยดูและให้คำแนะนำ กิจกรรมเริ่มในช่วงเวลาบ่ายสามโมง คุณสิริภัสณ์ (น้องก้อย) เตรียมความพร้อมอย่างดีเยี่ยม ถึงแม้จะเป็นงานแบบกันเอง คือ มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดเตรียมอาหารว่าง และแบบสอบถามการทำ AAR ซึ่งเป็นเหมือนวัฒนธรรมของคณะสหเวชฯ ไปเรียบร้อยแล้ว

     ผมเริ่มเกริ่นนำให้ทุกคนทราบถึงที่มา และที่ไปของกิจกรรมในวันนี้ ตอนที่ผมเปิดโอกาสให้ซักถาม ผู้ที่ให้ความสนใจกลับเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงในการซักถาม คือ อาจารย์ภัสสุรีย์ ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานในรอบนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 21 คน จาก 29 คน เป็นตัวเลขที่ผมพอใจครับ เพราะบางคนเป็นผู้ร่วมวิจัย ไม่ได้เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย

      อาจารย์พี่เลี้ยงมาเกือบครบทุกท่าน มีอาจารย์ศุภวิทู , ผศ.ดร.อรทัย , อาจารย์ภัสสุรีย์ , อาจารย์โอปอร์ และอาจารย์ธันยวีร์

       วงของงานนโยบายและแผน อาจารย์ภัสสุรีย์ ก็ให้ความเป็นกันเองกับนักวิจัยหน้าใหม่ของงานนโยบายและแผน มีการนั่งล้อมวงคุยกันกับพื้น ที่ห้องประชุม

       งานห้องปฏิบัติการเพิ่งจะมีการสรุปโจทย์วิจัยสถาบันในวันนี้ จึงเป็นโอกาสต่อรองสำหรับการยื่นวิจัยเพื่อเสนอขอทุน ซึ่งกำหนดวันสุดท้ายในการส่งคือ วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคมนี้ นักวิจัยสถาบันของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ทุกท่าน ได้รับไฟเขียวจากอาจารย์ศุภวิทู (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ) ให้ทุกคนส่งโครงร่างงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนได้ ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2549 จากเดิมวันที่ 8 ธันวาคม 

       วันที่ 12 ธันวาคม นี้คงได้ข้อสรุปโครงการวิจัยสถาบันของสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ ที่เสนอขอทุนครับ

                                                                                บอย สหเวช
                                                                                 6 ธ.ค. 49 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#r2r#วิจัยสถาบัน#ดัชนีที่4.1-50#baby-research

หมายเลขบันทึก: 65592, เขียน: 06 Dec 2006 @ 19:08 (), แก้ไข: 21 May 2012 @ 21:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมบอยยังเขียนบล็อกสม่ำเสมอ พี่ติดงานยาวเพิ่งได้มีโอกาสเข้ามาทักทาย และเขียนได้  เรื่องวันนี้ อยากฝากความคิดถึง UKM8-มน ทุกท่านด้วย เพราะทุกคนช่วยจุดไฟให้พี่ได้มารักและผูกพันกับKM  หวังว่ากลุ่ม"ใกล้ห่วงใย ไกลคิดถึง"ยังสบายดีกันทุกคนนะ มหากรรมKM กรุงเทพฯน่าสนใจมาก ไม่ได้ไปร่วม แต่ได้อ่านจากบันทึกชาวKM ทั้งหลาย บอยมีอะไรดีๆก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณอาจารย์มากครับ ที่ระลึกถึงชาว UKM8-มน.ทุกคน