คำที่ใช้ “ญ” เป็นตัวสะกดคำที่ใช้  “ญ” เป็นตัวสะกด

               สวัสดีค่ะ  วันนี้ครูสรมาพร้อมกับคำที่ใช้ “ญ”  เป็นตัวสะกด    คำในภาษาไทยมีมากมาย  ทั้งเป็นคำไทยแท้ และคำที่เรายืมภาษาอื่นมาใช้   แต่เราเป็นเจ้าของภาษาจำเป็นที่จะต้องมีความรู้และเทคนิคการเรียนรู้  เพื่อธำรงรักษาภาษาไทยของเรา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง  ให้สืบต่อไปยังรุ่นลูก   รุ่นหลานได้  คำบางคำเขียนยากสะกดยาก   จึงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง  ครูสรได้รวบรวมคำที่ใช้  “ญ” เป็นตัวสะกดมาให้ศึกษากันพอสมควร  ช่วยกันจดจำคำภาษาไทยของเรากันนะคะ  ครูสรยังย้ำเสมอว่าภาษาไทยเรียนรู้ได้ไม่ยากค่ะ  เรามาดูคำที่สะกดด้วย “ญ”  ตามหมวดหมู่ที่ครูสรเขียนไว้ให้ดีกว่าค่ะ

รวมคำที่ใช้ “ญ”  เป็นตัวสะกด 

หมวด  ก.

                   กาญจนา  กาญจน์  กัญ  กัญจน์ กัญชา   กัญชง กัญชลี กัญญา  กัญจุก  กาลัญญุตา  กาลัญญู  กุญชร  กุญแจ โกญจนาท  โกญจา  โกญจนะ

หมวด ข.

                   ขวัญ   เข็ญ   ของขวัญ  เข็ญใจ  ขู่เข็ญ  ขวัญตา  ขวัญหนีดีฝ่อ  ขวัญอ่อน  ขวัญข้าว

หมวด ค.

                   ครวญ  ครวญคราง  คราญ  ควาญช้าง

หมวด จ.

                   จรูญ  จรัญ  จัญไร

หมวด ช.

                   ชาญ   ชำนาญ   เชี่ยวชาญ   ชำนัญ   เชิญ

หมวด ท.

                   เทวัญ   เทอญ

หมวด ธ.

                   ธัญ  ธัญพืช  ธัญญะ  ธัญญาหาร  ธัญมาส  ธัญดัจ  ธัญญลักษณ์  ธัญญู  ธัญโกศ  ธัญเขต 

ธัญชาติ   ธัญเบญจก  ธรรมนูญ

หมวด บ.

                   เบญจะ  เบญจา  เบญจขันธ์  เบญจเพส  เบญจมาศ  เบญจรงค์  เบญจศีล  เบญจธรรม  เบญจางค์

 เบญจกัลยาณี  เบญจกูล  เบญจดุริยางค์  บุญ  บุญเขต  บุญธรรม  บุญฤทธิ์  บุญญาธิการ  เบญจวรรณ  บัญชี  บัญญัติ   บัญญัติไตรยางศ์  บัญจรงค์  บังเอิญ  บังจก  บัญชร บัญชา   บำนาญ

หมวด   ป.

                   เปรียญ  ปัญจขันธ์  ปัญญา  ปัญจวัคคีย์    ปัญจพร  ปัญจวีสติ  ปัญญาชน  ปัญญาวิมุติ  ปริญญา ปัญญาส  ปัญหา  ปัญญัติ  ปัญจะ ปัญจนที ปัญจก   ปัญจสาขา  ปริภุญช์  ประจัญบาน

หมวด ผ.

                   ผลาญ  เผชิญ  เผอิญ  ผจญ  ผจัญ  ผจญภัย

หมวด พ.

                   พยัญชนะ  เพ็ญ   เพ็จ  พัญจก  พัญจน์  พิสัญญี

หมวด ภ.

                   ภัญชะ  ภุญชะ

หมวด ม.

                   มัญจา  มัญจกะ  มัญชุ  มัญชุสา  มัญเชียร  มนูญ  มนุญ  มอญ

หมวด ย.

                   ยัญ  ยัญญะ  ยัญกรรม  ยัญพิธี  ยัญญงค์  ญัญญังค์

หมวด ร.

                   รัญจวน  รัญญา  รัญชิดา  รามัญ    รำคาญ  รำบาญ  ราญ  ราญรอน

หมวด ล.

                   ลัญจ์  ลัญจกร  ลำเค็ญ  ลำเข็ญ  ลำเพ็ญ 

หมวด ว.     

                   วทัญญุตา  วรัญญู  วลัญชน์  วลัญช์  วิญญาณ  วิญญาณ์  วิญญู  วิสัญญี  วิลัญชะ

หมวด ส.

                   สรรเพชญ  สมัญญา  สรภัญญะ  สราญ  สูญ  สัญญา   สำราญ   สามัญ  สัญญาณ  สัญจาระ  สัญชาตญาณ สัญลักษณ์  สรเสริญ สรรเสริญ  สัญจร  สัญชาติ  สัญญา  สัญญี  สัญประกาศ  สะคราญ 

สัญนิยม  สัญโฌชน์  สายสิญจน์  สัญญาบัตร  สัญฌา

หมวด อ. 

                   อัญชัน  อัญญะ อัญประกาศ  อัญมณี   อาสิญจ์  สายสิญจน์  อัญชลี  อัญชุลี  อรัญ  อรัญญิก  อนัญคติ   อัญเชิญ  อัญรูป  อภัญญา  อัญมณี  อัญญาโกณฑัญญะ   อัญญา อภิญญา  อภิญญาณ  อรัญวาส อรัญวาสี อวิญญู  อรัญประเทศ  อสัญญี

                  

หมายเลขบันทึก: 655871เขียนเมื่อ 18 ตุลาคม 2018 17:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 ตุลาคม 2018 17:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี