. สินิจธร / คุณสมแข / น้องเอ็ม จากหน่วยพันธุศาสตร์ มาเล่าเคล็ดลับ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ของห้องพันธุศาสตร์  โอ …. น่าเสียดายอย่างยิ่ง สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าฟัง โดยเฉพาะผู้ที่จะมีส่วนผลักดันการพัฒนา   อาจารย์เล่าว่า อาจารย์พรพรต (รศ . ดร . นพ . พรพรต ลิ้มประเสริฐ)  เป็นคนริเริ่มการพัฒนาศักยภาพของคนในหน่วยก่อนที่   ISO จะบูมเสียอีก  กลยุทธ์อันหนึ่งคือ การประเมินความรู้ความสามารถในเนื้องาน โดยประเมินปีละ 2 ครั้ง ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ   ดิฉันเก็บตกจากวงเสวนามาเล่า  และคงมีอีกหลายคน ที่จะเล่าต่อ ….   ทำอย่างไรไม่ให้เกิดแรงต้าน ทำอย่างไรให้ต่อเนื่อง คือประเด็นสำคัญ  เขามีเคล็ดลับดังนี้ค่ะ  

ขั้นที่ 1     ชี้แจงให้เห็นประโยชน์ของการทำสิ่งนั้น ว่าเขาจะได้รับอะไร เช่น มีผลงานวิจัยไปเลื่อนซี (ได้เงิน)  ได้เสนอผลงานที่ประชุม (ได้ออกงาน)  ได้เจอเพื่อนใหม่ (ได้เพื่อน  อิอิ !!! อาจจะอย่างอื่นด้วย)  ได้รางวัล (ได้หน้า) ฯลฯ เห็นมั๊ยคะ มีแต่ ได้กับได้     

ขั้นที่ 2    กำหนดภาระงานตามอายุการทำงาน หรือประสบการณ์ เช่น อายุงาน 1-2 ปี ทำอะไรได้บ้าง   2-3 ปี ต้องเก่งอย่างไร  

ขั้นที่ 3     หัวหน้าต้องตามดู ว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาอะไร ช่วยแก้ปัญหาให้  ให้กำลังใจ    ชมเชย ยกย่อง ตามแต่โอกาส  

ขั้นที่ 4       จัดกิจกรรมส่งเสริม  แต่ต้องไม่เป็นทางการนะ เพราะจะเครียด มอบหมายความยากง่ายตามแต่ละบุคคล  เช่น ถ้าอ่านภาษาอังกฤษได้ดี จะให้อ่าน   journal club   ในคนที่ภาษาอังกฤษยังเตาะแตะ รอไต่เต้า จะให้เล่าเรื่องจากการเข้าร่วมประชุม  หรือแม้แต่เล่าเนื้อหาใบแทรกของผลิตภัณฑ์    (leaflet) เป็นต้น ที่สำคัญคือเปิดโอกาสให้ถามพี่เลี้ยงถ้าไม่แน่ใจ หรือไม่เข้าใจ  ตกลงว่าพี่เลี้ยงต้องอ่านแทบทุกเรื่อง อ้อ !! อย่าลืมเลี้ยงข้าวเที่ยงหลังจากพูดเสร็จด้วย  เวอร์กมากๆ  

ขั้นที่ 5       ประชุม สื่อสาร ต้องทำเป็นประจำ ขาดไม่ได้  มีวาระชัดเจน  เพราะเป็นช่องทางสื่อความเข้าใจซึ่งกันและกันที่ดีมากๆ  ได้กำหนดกติกาต่างๆ ร่วมกัน  และสามารถติดตามงานได้ด้วย เป็นอย่างดี   ห้องนี้เขามีกติกาการปรับเงินถ้าใครทำไม่เข้าเป้า  ดังนั้นเวลาประชุมเขาจะมีกระปุกเหรียญเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยเสมอ   แล้วก็เอาเงินนี่แหล่ะมาเลี้ยงข้าวเที่ยง ฉลาดไม๊ ?   สรุปเคล็ดลับมาได้แค่นี้  ทีมงานจะเสริมก็เชิญเลยนะคะ  อยากเขียนอีกแต่มึนแล้ว เสียเวลากับจิ้มดีดมากๆๆๆๆๆ  มือใหม่หัดขับ   ( สำนวนอาจารย์ประพนธ์ ผาสุขยืด ใช่ไหมคะ ) ก็อย่างนี้แหล่ะ แต่เป็นความรับผิดชอบ อย่างไรก็ต้องทำ