ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่39

เช้าวันนี้ได้เตรียมสื่อแผ่นพับที่จะใช้ในการลงชุมชนทำโครงการละได้จัดเตรียมจหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสาธิตของโครงการที่คิดไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์อาขีพ_การพัฒนาชุมชนความเห็น (0)