ฝึกงานวันที่44 (12/10/2561)

วันที่ 12 ตุลาคม 2561

เวลา 08.30 น. ลงทะเบียน ณ สถานที่ฝึกประสบการณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม     

เวลา 08.30 น.- 15.00น.ศึกษางานภายในสำนักงาน และช่วยงานด้านเอกสาร เช่น ถ่ายเอกสาร   พิมพ์โครงร่าง โครงการฝึกงาน แก้ไข GIS         

เวลา 15.30 น. นำเต้นออกกำลังกาย ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปากโลงจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคคลากรในสำนักงานให้แข็งแรง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

655427

เขียน

12 Oct 2018 @ 18:04
()

แก้ไข

25 Nov 2018 @ 20:21
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
อ่าน: คลิก