ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ website ใหม่ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์   ซึ่งพร้อมใช้งาน (เปิดตัว) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่ผ่านมา

โดยท่านสามารถ เข้าชมข้อมูลต่างๆ ได้ที่
www.princemahidolaward.org

ขอบคุณค่ะ