ฝึกงานวันที่ 41

8 กันยายน 2561

วันนี้พวกเราเริ่มงานกันปกติ วันนี้พวกเราได้ทำงานของกลุ่มที่ต้องแก้ไข จากครั้งที่อาจารย์มานิเทศครั้งที่1 ที่ผ่านมา ก็ได้แก้ไขในส่วนของ 

แผนที่รอบนอก ใส่ทิศ อาณาเขตติดต่อ และสัญลักษณ์ 

Swot องค์กร ระบายสีเพิ่มเติม

Swot ของชุมชน ทำตาราง swot matrix

ภาพกิจกรรมการทำแผนที่รอบนอก

ภาพกิจกรรมระบายสี swot องค์กร

ภาพกิจกรรมการทำตาราง swot matrix

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)