อ่านบันทึกของนักศึกษามาได้ 1 เดือน ยังไม่พบใครที่ได้มาตรฐานการเขียนที่แสดงให้เห็นว่าคุณเรียนรู้หรือมีประสบการณ์อย่างแท้จริง  ส่วนใหญ่บอกแต่เพียงว่าวันๆหนึ่งได้รับมอบหมายให้ทำอะไร แต่ทำอย่างไร ได้ผลอย่างไร พอใจหรือไม่ คุณภาพเป็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร กับสิ่งที่ทำนั้น ปรากฏให้เห็นน้อยมาก บางคนเขียนสั้นจนเหมือนไม่มีงานทำในวันนั้นๆ ถ้าปริมาณงานไม่มากพอ คิดว่าคุณบางคนคงต้องเพิ่มวันฝึก  วิธีพัฒนาคือ อ่านบันทึกของรุ่นพี่ซึ่งปรากฏในแพลนเน็ตนี้ เพื่อดูว่าใครเขียนได้ดี เพราะจะมีคำติชมของอาจารย์อยู่ในนั้น