ความทรงจำที่ดีกับ 1 ปีของงานแห่งคุณภาพ


ใช้หลักการในการทำงานที่เรียกว่า Copy & Development มีการนำประสบการณ์ที่เห็นว่าดี และมีความเหมาะสม มาปรับปรุง -ปรับใช้เพื่อพัฒนาเมืองกำแพงเพชร

มีโอกาสได้ไปสัมผัสและรับรู้เรื่องการทำงานของคณะเหล่ากาชาดฯ และชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อปีที่ผ่านมาอย่างบังเอิญ  เนื่องจากคุณปัทมา เอี่ยมสุวรรณ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่     ได้แนะนำให้รู้จักคุณสุชาดา  สีสุวรรณ  อดีตนายกเหล่ากาชาดและประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกำแพงเพชร  ในวาระที่ท่านติดตามอดีตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร    คุณธัชชัย  สีสุวรรณ มารับตำแหน่งที่จังหวัดกำแพงเพชร     

1 ตุลาคม  2560                    

ผู้เขียนอยู่ในคณะเล็กๆ  มายืนรอต้อนรับในนามของเอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร  จะได้กลมกลืนกับหน่วยงานอื่นๆ  ซึ่งเป็นครั้งแรกของชีวิตที่มายืนต้อนรับพ่อเมือง-แม่เมืองฯ  เพราะที่ผ่านๆ มาไม่มีสิ่งที่ต้องข้องเกี่ยวโดยตรง   จึงดูเหมือนจะห่างไกลกันมากหน่อย

ถามตนเองว่า...จะต้องทำสิ่งใดบ้างจึงจะเหมาะจึงจะควร....เข้าไปใกล้ชิดมากก็อาจจะสร้างความรำคาญใจต่อท่านได้  แต่ถ้าจะยืนมองดูอยู่ห่างๆ แบบห่วงๆ ก็ดูจะฝืนนิสัยของตนเองเป็นอย่างยิ่ง   คุณปัทมา เอี่ยมสุวรรณ อุตส่าห์เอ่ยปากแนะนำทั้งที  ...คิดหนักไปเป็นสัปดาห์เลยเชียว ...หุหุหุ

สิ่งแรกที่ทำ คือไปศึกษาประวัติและข้อมูลการทำงานของท่าน จากเวปไซต์ต่างๆ โดยเฉพาะ FB แต่ดูเหมือนว่าไม่ค่อยกระจ่างนัก  พยายามหันกลับมามองตนเอง  จะไปด้วยกันได้ไหมนะ  ผู้เขียนเป็นคนชอบธรรมชาติ  ปีนป่ายต้นไม้  กระโดดโลดเต้นตามประสา    เน้นทุ่งนา-ฟางข้าว  ติดโคลนเล็กน้อย   แต่ยามเข้าสังคมเมืองฯ  ก็พอจะสำรวมตนได้อยู่

นาทีแห่งการรอคอยก็มาถึง  ครั้งแรกที่ได้เห็นท่านผู้ว่าฯ  สะดุดตากับผิวละเอียดใส แก้มแดงปลั่ง    แสดงถึงสุขภาพที่ดี...  จิตผู้เขียนสัมผัสได้ถึงความมีเมตตาธรรมของท่านฯ    สำหรับคุณสุชาดาท่านดูสง่างาม ใบหน้าหวานคมทีเดียว แต่กลับรู้สึกเหมือนจะคุ้นเคยราวกับรู้จักกันมาเนิ่นนาน                     

หลังเสร็จสิ้นพิธีต้อนรับ ....คณะฯผู้มาต้อนรับต่างทยอยกลับไป   รวมทั้งผู้เขียนด้วย  ..คิดว่าควรให้เวลาท่านปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและศึกษาข้อมูลรอบด้านด้วยตัวท่านเองไปก่อนน่าจะเหมาะสมกว่า            
ฟ้ามืดลง....ผู้เขียนตั้งใจขับรถมาจอดฝั่งตรงข้ามกับจวนผู้ว่าฯ มองผ่านรั้วเข้าไปด้านใน  เห็นรถจอดอยู่ 2-3 คัน คงเป็นแขกสนิทที่มาส่งท่านและพักอยู่ต่อ...ไม่มีสิ่งใดน่าห่วง  กำแพงเพชรเป็นเมืองสงบเล็กๆ ไม่วุ่นวาย   หากท่านใดชอบความบันเทิงอาจจะรู้สึกเหงาบ้าง  มีแต่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่น่าสนใจอยู่ 5 แห่ง มีร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองกว่า  13 แห่ง  มีห้างสรรพสินค้าขนาดกลาง และร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตให้เดินเล่น 2 แห่ง  นับว่าสะดวกพอสมควร

กาลเวลาผันผ่านไปอย่างรวดเร็ว  กลไกรของสรรพสิ่งล้วนขับเคลื่อนไปอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง   หลายสิ่งอย่างได้รับการพัฒนาอย่างมีสีสัน   ล้วนเป็นประโยชน์ต่อชาวกำแพงเพชรอย่างมากมาย  

***... ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร   ตั้งใจทำงานเพื่อชาวกำแพงเพชร  โดยใช้หลักในการทำงานที่เรียกว่า   Copy & Development   มีการนำประสบการณ์ที่เห็นว่าดี และมีความเหมาะสม  มาปรับปรุง -ปรับใช้เพื่อพัฒนาเมืองกำแพงเพชร  ***   


ท่านใช้วิธีการประสานงานกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดและได้รับความร่วมมือในการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจึงขับเคลื่อนไปด้วยดี  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าขององค์กรฯ    ได้ไปสัมผัส-พูดคุยกับเยาวชนรุ่นใหม่  และให้โอกาสกับผู้ที่ผิดพลาดในอดีตได้กลับตัว-กลับใจเป็นคนดีของสังคม  

ท่านมีความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษ จึงแนะนำให้ทุกคนทำความดี รับผิดชอบงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถือว่าเป็นการสะสมบุญ  และสอนให้คนมีความกตัญญูต่อบุพการี  ...****        

***  ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  มีคติในการทำงานโดยยึดแบบอย่างที่ดีจากท่านอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  "  คุณปัทมา เอี่ยมสุวรรณ  "  ***  

             จากซ้าย   ผู้เขียน / คุณปัทมา  เอี่ยมสุวรรณ และคุณสุชาดา  สีสุวรรณ 

       *** โอกาสมา เวลาน้อย  ต้องรีบทำ    ***   คุณสุชาดา  สีสุวรรณ ยึดคำกล่าวนี้ลงมือปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง เคียงคู่ไปกับคุณธัชชัย  สีสุวรรณ  อย่างไม่ยอมเหน็ดเหนื่อย ทั้งงานของเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรและงานสมาคมแม่บ้านมหาดไทย รวมทั้งช่วยเสริมพลังการพัฒนางานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้ก้าวหน้าได้อย่างน่าชื่นชม   

บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ...จึงกลายเป็นทีมงานที่เข้มแข็ง...ได้รับความร่วมมือ + ร่วมใจอย่างดีเยี่ยมจากทุกหน่วยงานฯลฯ

สร้างสรรค์งานคุณภาพได้ทุกรูปแบบ อย่างน่าชื่นชม

 1 สัปดาห์ มี 7 วัน แต่มุ่งมั่นทำงานเต็มที่... ราวกับไม่มีวันพัก

ปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณ ด้วยความกตัญญูกตเวที มีความปรารถนาดีในการพัฒนาองค์กรอย่างจริงใจ      

เน้นการทำความดี และพยายามทำให้ดีที่สุด ให้ความสำคัญกับทุกคน  เพราะทุกคนล้วนเป็นตัวจักรสำคัญในการทำงาน  ส่งผลให้งานประสบความสำเร็จด้วยดี  สมกับการเป็นกาชาดในยุค Thailand 4.0   

30  กันยายน  2561  

 ผู้คนจำนวนมากมายมากราบคาระวะและอวยพรอดีตท่านผู้ว่าฯ ธัชชัย  สีสุวรรณ และท่านสุชาดา  สีสุวรรณ

บรรยากาศของวันอำลาไปพักผ่อน  อบอวลไปด้วยความรัก & ความอบอุ่น 

 
โลกช่างกลมแท้...คุณเทอดเกียรติ  บรรจง คนที่บ้านของผู้เขียนเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน 1 ปีในระดับประถมศึกษา  กับคุณสุชาดา  สีสุวรรณ 

 "  น้อง สกาย "  หลานชายอารมฌ์ดีของคุณสุชาดา  สีสุวรรณ  เป็นขวัญใจของบรรดาคุณน้า คุณป้า คุณตา คุณยาย 

1 ตุลาคม 2561          

***...ยามนี้ผู้เขียนยืนอยู่ ณ จุดเดิม   มองผ่านประตูรั้วที่ปิดสนิทเข้าไปด้านใน  ทุกสรรพสิ่งนิ่งสงบ   ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ  บรรยากาศต่างไปจากเมื่อปีที่ผ่านมา  ไร้เงาของบุคคลที่รักและคุ้นเคย เหลือแต่ความทรงจำที่ดีกับ  1 ปีของงานแห่งคุณภาพ    ขอคารวะจากหัวใจ ...***       

 *** ...ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ...*** 

ReplyForwardหมายเลขบันทึก: 654285เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2018 01:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 ตุลาคม 2018 10:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี