วันที่30 พฤศจิกายน 2549 การเข้าชั้นเรียนวันนี้ไม่มีอะไรมาก อาจารย์ประไพชี้แจงการทำรายงานปัญหาการศึกษา ว่าควรจะหาเนื้อหาจากหลายแหล่ง ไม่ควรหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว