การจัดการความรู้ในชุมชน7

นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของตนในการจัดการด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนอันเป็นพื้นฐานของความเข้มแข็งของประเทศ

การจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชน 4         

         จุดหมายของการจัดการความรู้ด้านสุขภาพชุมชน คือ การระดมภูมิความรู้ด้านสุขภาพที่แฝงเร้นอยู่ในชุมชน( Tacit knowledge )ซึ่งมีอยู่มากมายในชุมชนอย่างกระจัดกระจาย และความรู้ใหม่ซึ่งมาจากภายนอกชุมชน( Explicit knowledge ) มาประยุกต์เป็นเกลียวความรู้ร่วมกันอย่างกลมกลืนเพื่อนำมาจัดการด้านสุขภาพของชุมชนได้แก่การป้องกันโรค การรักษาโรค การเสริมสร้างสุขภาพ การบำรุงสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาพ ของสมาชิกในชุมชนอย่างยั่งยืน          

         การจัดการสภาพแวดล้อมภายในชุมชนก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการจัดการด้านสุขภาพชุมชน ไม่ว่าการจัดการความรู้เรื่องแหล่งน้ำและการจัดการน้ำในชุมชน การจัดการความรู้เรื่องมลพิษในอากาศ การจัดการความรู้ด้านการจัดการอาหารตั้งแต่เรื่องตลาด กรรมวิธีการปรุงอาหาร การเก็บรักษาอาหาร การจัดการความรู้ด้านมลพิษทางเสียง การจัดการความรู้เรื่องขยะตั้งแต่การแยกขยะ การทิ้งขยะ การทำลายขยะ การจัดการความรู้เรื่องการขับถ่ายของเสีย การสร้างส้วม การบำรุงรักษา และการพัฒนาคุณภาพของส้วม  การจัดการปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยอาศัยการจัดการความรู้ด้วยความกระตือรือร้นของสมาชิกในชุมชน ความร่วมมือขององค์กรด้านความรู้ภายในชุมชนและการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชน ร่วมกับการร่วมมืออย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากชุมชนเครือข่าย           

         ประโยชน์ของการจัดการความรู้ด้านสุขภาพชุมชนจึงมีมากมายมหาศาล เพราะนอกจากจะทำให้ความรู้ที่แฝงเร้นอยู่ภายในชุมชนไม่สูญหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่(ความรู้ในชุมชนได้หายไปมากแล้ว)ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภูมิความรู้และภูมิปัญญาด้านสุขภาพในชุมชนของไทยแล้วยังสามารถกระจายความรู้ไปยังชุมชนเครือข่ายอื่นๆอีกด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของตนในการจัดการด้านสุขภาพอย่างยั่งยืนอันเป็นพื้นฐานของความเข้มแข็งของประเทศ การจัดการความรู้ด้านสุขภาพในชุมชนจึงเป็นทางออกในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมกันสร้างสังคม(ที่)อุดม(ไปด้วย)ปัญญา

คำสำคัญ (Tags)#บทความ#สร้างสรรค์

หมายเลขบันทึก: 65367, เขียน: 05 Dec 2006 @ 22:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)