ภาคย์ภูมิ [ 25 ]

  Contact

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  

 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2549

 พวกเราคนไทยขอให้พ่อหลวงมีพลานามัยที่แข็งแรงและเป็นที่เคารพรักของคนไทยตลอดไป

 ขอทรงเจริญพลานามัยยิ่งยืนนาน

 ไชโย ไชโย ไชโย

 ข้าพระพุทธเจ้า นาย ภาคย์ภูมิ โพธิ์อยู่

 นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคย์ภูมิ

Post ID: 65366, Created: , Updated, 2012-02-11 16:37:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ภาคย์ภูมิ#โพธิ์อยู่

Recent Posts 

Comments (0)