พระเจ้า ซาตาน/อัตตา อนัตตา

Ibnu Ahmad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากการวิเคราะห์เชิงมิติ จะได้ว่า อนัตตา พระเจ้า ซาตาน(อัตตา) เปรียบดั่ง FLT

ในขณะที่ การจัดเรียงวางตำแหน่งนั้น คือ หน่วยที่ใช้ตามความถนัด จุดหรือศรัทธาที่ยืนอยู่ ในที่นี้คือพื้นฐานศาสนาของผู้สนใจ
ในหน่วยของอิสลามนั้น
1. ด้วยวิชาเตาฮีด วิชาที่ว่าด้วยเรื่องความเป็นหนึ่งของผู้สร้าง จึงเป็นกฎเกณฑ์ กำหนดให้จัดเรียงเช่นนั้น
2. เรื่องของชีวิตจึงเกิดจากผู้สร้าง และชีวิตในการนี้จึงเป็นของมนุษย์และญิน
3. (อัลกุรอาน 51:56) วัตถุประสงค์ในการสร้างมนุษย์และญิน เพื่อสักการะผู้สร้าง
4. วัตถุประสงค์ในการสร้างชีวิต จึงมีการตรวจสอบและผลตอบแทน กรอบและเขตการชี้วัดจึงเป็น ซาตาน/อัตตา และ อนัตตา
5. มนุษย์และญินทำดีก็ยกระดับตนเข้าสู่ภาวะอนัตตา
6. มนุษย์และญินทำชั่วดำดิ่งเข้าสู่ภาวะอัตตาหรือซาตาน

.
อัซตัฆฟิรุ้ลลอฮฺ วัลลอฮูอะลัม
อ้างอิงจากคำครู
https://www.facebook.com/10001...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Conservation Theoryความเห็น (0)