ผู้ใหญ่ฟันดี ครอบครัวสุขภาพดี สังคมมีสุขภาวะ : กลุ่มนอกสถานประกอบการ (บัตรทอง)


ต่อจากบันทึกนี้นะคะ  ขอบคุณบุญวาสนา ... พาเราพบกัน

ภาพ ๑  บรรยากาศริมน้ำ  สบาย ๆ ที่ Asia Tique  เดินออกกำลังกาย ๕ - ๑๐  นาที  จากโรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา ที่จัดประชุมนะคะ

ภาพ ๒ - ๓  บรรยากาศหน้างานประชุมสรุปผลโครงการ ... ผู้ใหญ่ฟันดี  ครอบครัวสุขภาพดี  สังคมมีสุขภาวะ  เฟสแรก  ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑

ภาพ ๔ - ๑๐   จาก ๔ ภาค  นำร่อง  ๑๒  อำเภอ  ร่วมดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน (นอกสถานประกอบการ)  รับโล่การเข้าร่วมโครงการ ... ผู้ใหญ่ฟันดี  ครอบครัวสุขภาพดี  สังคมมีสุขภาวะ ... จากท่านประธานมูลนิธิทันตสาธารณสุข  นพ.ปรากรม  วุฒิพงศ์

ภาพ ๑๑  ทีมโค้ชจากเครือข่าย ๔ ภาคและพี่น้องจากสำนักทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย  พี่ ๆ ที่เกษียณแล้วจากมูลนิธิทันตสาธารณสุข ... ดูแล  เสนอแนะ  ร่วมพาทำตลอดโครงการ  พบกับทีมพื้นที่เป็นระยะ  มาประชุมที่กรุงเทพฯ  หรือไปเยี่ยมที่พื้นที่อำเภอ  ภาคละ  ๑  ครั้ง

สรุปผลงานบางส่วน  บางอำเภอ  เสนอประกอบการแลกเปลี่ยนเรียรู้  เดินดูตามใจชอบ  ของกลุ่มนอกสถานประกอบการ  ที่ถือสิทธิ์บัตรทอง  ทำงานร่วมกับชาวนา  ชาวไร่  ชาวสวน  พ่อค้าแม่ขาย  รับจ้างทั่วไป  ชาวบ้านธรรมดา ๆ นี่ละค่ะ

คลิกที่ภาพเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ชัดเจนขึ้นนะคะ  สำหรับแฟนพันธุ์แท้ที่สนใจการพัฒนาระบบสุขภาพช่องปากในระดับปฐมภูมิ  การสร้างเสริมและป้องกันโรคในช่องปากกลุ่มวัยทำงาน  กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน  โรคเรื้อรัง  จะเห็นเครื่องมือ  นวัตกรรม  ระบบแบบใหม่ของการทำงาน

การออกแบบพัฒนาระบบบริการทันตกรรมเชื่อมโยงระว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชน  เห็นช่องทางที่ประชาชนจะเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น (Access to care)  การใช้ Social media แปลกใหม่มาสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก (Oral health literacy) ของ Active citizen

การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในประเด็นปัจจัยเสี่ยงร่วม (Common risk factor)  การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางสังคมด้านสุขภาพ (Social mobilization)  การพัฒนาจากรากฐานของชุมชน (Community-based development)  มีตัวอย่างจากชุมชนนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม  ที่ทีมแกนนำชุมชนเองเป็นผู้นำและสร้างการมีส่วนร่วมตัดสินใจของสมาชิก  ในการลงมือปฏิบัติการในชุมชนของเขาเอง  เป็นเจ้าของระบบสุขภาพชุมชนด้วยกัน  

จะเห็นแนวทางการทำงานแบบระดมจิตใจ (Mind storming)  เสริมพลังใจ  พลังความคิด  พลังกายทั้งคนในทีมหมอครอบครัวและแกนนำชุมชนที่เราทำงานด้วย  การจัดการความรักควบคู่ความรู้ (Knowledge management : KM)  นำไปสู่ความสุขภายในของคนที่ร่วมก่อร่างสร้างตัวเป็นชุมชนนักปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ (Community of practice : health promotion)   

สุดท้ายที่มุ่งหวัง  ทั้งในทีมแกนนำชุมชน  ในทีมหมอครอบครัว   กลุ่มผู้คน  และเพื่อนภาคีที่เราทำงานด้วย  ที่จะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้จากภายในด้วยจิตใจและเนื้อตัวของเราเอง (Transformative learning)  จนได้ความรักสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชน  พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนเอง (Self care) อย่างน่าชื่นใจ

เชิญติดตามรายละเอียดนะคะ

ภาพ ๑๒  

ภาพ ๑๓


ภาพ ๑๔  

ภาพ ๑๕ภาพ ๑๖

ภาพ ๑๗

ภาพ ๑๘ - ๑๙

ภาพ ๒๐

^_,^

อ่านไหวไหมคะ  สายตายังดีอยู่ไหม

เป็นผู้ใหญ่แล้ว  ต้องได้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุในครอบครัว


อย่าลืมนะคะ  ฝันดี  ฟันดีทั้งครอบครัว


ต้องทำอะไรก่อนนอนน้า

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

^_,^ความเห็น (6)

ทักทายยามเช้าก่อนไปทำงานจ้ะ

ขอบคุณมากค่ะคุณครูอร เฟสหน้ามีจังหวัดอุบลด้วยนะคะ

ทักทายก่อนนอนจร้า คุณมะเดื่อ

ฝันดีนะคะ

ติดตามอ่านค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี