ฝึกประสบการณ์_วันที่23

เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ 08.30น.

ทำออกกำลังกาย9ช่อง เพื่อทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ วันประชุมประจำเดือนวันจันทร์ที่17กันยายน2561

ช่วงบ่าย เข้าห้องประชุม จัดสถานที่จัดเตรียมความเรียบร้อยจัดโต๊ะ ปูผ้าคลุมโต๊ะ


เรียงโต๊ะเก้าอี้ เป็นระเบียบ เสร็จเรียบร้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)