ฝึกประสบการณ์พัฒนาชุมชน13/09/61

เวลา 08.50 น. ตกแต่งแผนที่
เวลา  10.40 น. ทำแผนที่GIS
เวลา 13.50 น. ช่วยป้านวลวัดเสื่อน้ำมันทำที่ฝึกทักษะการออกกำลังของผู้สูงอายุ 
เวลา 15.40 น. ทำตารางตัวเลขเอาไว้ฝึกทักษะการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)