บันทึกที่ ๒๐๓ พอเพียง : ชีวิตคือการเรียนรู้

บันทึกที่ ๒๐๓ พอเพียง : ชีวิต คือ การเรียนรู้

........ชีวิต คือ การเรียนรู้ ปีเศษที่ห่างเหินไม่ได้เข้ามาบันทึกในโกทูโน ผู้เขียนสนใจเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ลองทดลองปลูกกล้วยก่อน ช่วงแรกพบปัญหาหลายอย่างๆทั้งขีดจำกัดเรื่องเวลา ขาดประสบการณ์ ก็เหนื่อยพอดู ลองปลูกมะละกอในที่โล่งแดดส่องถึงตลอดกับตายเกือบหมดได้รับแสงมากเกินได้รับน้ำไม่เพียงพอ  ย้ายต้นที่เหลือไปปลูกแซมแปลงกล้วยปรากฏว่าได้ผล เป็นข้อค้นพบใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน

........เพราะชีวิต คือ การเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้แนวทางมาแก้ไขปัญหา อุปสรรคปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวเรา ควรแก้ได้วยตัวเราเอง การอยู่กับต้นไม้ อยู่กับธรรมชาติ ทำให้จิตใจเราจะสงบนิ่ง ได้ข้อคิด ได้แนวทางหลายอย่างมาใช้ในการดำเนินชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอเพียงความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ลูกดกด้วยนะคะ กล้วยก็ดก มะละกอก็ดก สุดยอด ปลูกมะเขือด้วยคงดีนะคะ

เขียนเมื่อ 

ปลูกมะเขือไม่กี่ต้นปลูกแซมต้นกล้วยค่ะ