ฝึกงานวันที่ 15

 เข้าเทศบาลเชคชื่อตามปกติแยกยายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองในแต่ละห้องทำงานที่หัวหน้าสั่งพักกลางวันและกลับมาทำงานต่อจนเลิกงายตามเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)