ฝึกงานวันที่ 11

 เข้าเทศบาลเช็คชื่อตามปกติวันต้องช่วยพี่ๆในเทศบาลรวมของให้ครบเพื่อมาจำหน่ายให้แก่คนที่จะมาประมูลไปก่อนกลับบ้านช่วยกันจัดห้องประชุมเตรียมไว้พรุ่งนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)