การทำน้ำยาล้างจาน
            วัตถุประสงค์   เพื่อให้ความรู้และขั้นตอนของการทำน้ำยาล้างจานกันไปใช้ในครัวเรือนเพื่อส่งเสริมการประหยัดและลดค่าใช้จ่ายอีกยังเป็นการส่งเสริมความรู้สู่ผู้อื่น

ส่วนผสม
           1. น้ำมะนาวหมัก       2  ลิตร
           2. น้ำมะนาวสด         1  ลิตร
           3. เกลือ                     1 กิโล
           4. น้ำ                       15 ลิตร
           5.  N70                     1 กิโล
ขั้นตอนการทำ
             นำ N70 ใส่ในถังคนจน 5 นาที จากนั้นนำกลือ 1 กิโลไปละลายกับน้ำ 2 ลิตรจนเกลือละลาย เติมน้ำเกลือลงไปคน อีก 5 นาที จากนั้นนำน้ำมะนาวหมักกับน้ำมะนาวสดใส่ลงไปพร้อมกับคนไปเรื่อยๆคนต่ออีก 5 นาที  นำน้ำที่เหลือ 13 ลิตรผสมลงไปพร้อมคนต่ออีก 10

* ปล่อยไว้1 วัน สามารถนำมาใช้ได้