วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovations Walailak University)

ชื่อวารสาร วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovations Walailak University)
เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/ind...
ISSN 2408-2481
กำหนดออก ปีละ 2 ฉบับ
ผู้ผลิต ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอบเขตเนื้อหา วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวารสารวิชาการจัดพิมพ์เผยแพร่โดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  นำเสนอเนื้อหาทางด้านนวัตกรรมทางการศึกษา การเรียนรู้ โดยนำเสนอในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ และ บทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)