ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่4


20/8/2561

8.00น. พวกเราได้เดินทางยังศูนย์การเรียนรู้บ้านสะพานดำ วันนี้มีการประชุมประชาคมต่างๆ จึงได้มีการจัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาด 

จัดเตรียมที่นั่ง

มีการเชิญชวนชาวบ้านมาร่วมประชุม การประชุมวันนี้คือ โครงการประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน การเสนอโครงการทำประปาหมู่บ้าน และการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน มีการสรุปผลที่ไปอบรมศึกษาดูงานที่บ้านบางพลับ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม และวางแนวทางมาปรับใช้การชุมชนสะพานดำ การเสนอออกแบบโลโก้ชุมชนบ้านสะพานดำ การเสนออาหารขึ้นชื่อของชุนชน การละเล่นในชุมชนต่างๆ

ช่วงบ่าย เราได้เดินทางไปยังโครงการผู้สูงอายุของตำบลวัดแก้ว ที่วัดหนองเอี่ยน ได้มีการพัฒนาอาชีพ การทำอาหาร และเคื่องจักรสาน เครื่องใช้ต่างๆ ผักปลอดสารพิษให้แก่คนในชุมชน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)