Sutthinun

ตอน แก้มลิง
วัวควายเป็นสัตว์ 4 กระเพาะ จะทยอยสำรอกเอาอาหารมาเคี้ยวเอื้องได้ทั้งคืน แต่ของลิงนี่มีเอกลักษณ์ที่เป็นตำหรับลิงขนานแท้ เมื่อเคี้ยวอาหารในช่องปากหมดแล้วก็ทยอยย้ายอาหารที่ตุนไว้จากแก้มหนึ่งแก้มใดมาบำรุงกระเพาะอย่างต่อเนื่อง เป็นวิธีสำรองอาหารที่ไม่ง้อตู้เย็นหรือตู้กับข้าวใดๆทั้งสิ้น ด้วยคุณสมบัติของแก้มลิงที่ว่านี้ เป็นที่มาของตัวช่วยที่ไม่มีในตำราเรื่องจัดการระบบน้ำของประเทศใดในโลก มนุษย์พวกเรานี่หนอไม่มีใครอายลิงบ้างหรืออย่างไร ลิงยังอุทิศแก้มช่วยน้ำท่วม แล้วแก้มคนละมีประโยชน์เพื่อสังคมอย่างไรบ้าง ถ้าไม่ตอบผมโมเมจริงๆนะเออว่า แก้มคนหรือจะสู้แก้มลิง ใครมีคำตอบยกมือขึ้น ถ้าจะหยิบเอาแก้มลิงเข้ามาอยู่ในกราฟของการจัดการความรู้ ท่านผู้รู้ที่มีสายตาระดับเอ็กซเรย์จะมองเห็นที่อยู่ของความรู้ เข้าทำนองทำเรื่องธรรมดาให้เป็นเรื่องพิเศษ ปีนี้เราพูดกันมากเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วันนี้สำนักงานปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ จัดงานใหญที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา ในทางทฤษฎีมีบทอธิบายไว้ว่า นิคมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวทางแก้ไขความยากจน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 เพื่อบูรณาการทรัพยากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร เพื่อผสมผสานแนวคิด ทรัพยากรและเครื่องมือผสมผสานการจัดการ ในด้านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้เกษตรกรรู้จักการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และเข้าถึงโอกาสต่างๆ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการสนับสนุนการจัดการด้านปัจจัยพื้นฐาน และการช่วยเหลือด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะสามารถพึ่งตนเองได้ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ในมหาชีวาลัยอีสาน

คำสำคัญ (Tags)#บทที่1

หมายเลขบันทึก: 64984, เขียน: 03 Dec 2006 @ 16:31 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)