ฝึกประสบการณ์วันที่1


วันที่14สิงหาคม2561

สถานที่ฝึกสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี

ช่วงเช้าเข้าร่วมประชุมสภาสมัยที่3ครั้งที่1และแนำนำตัวต่อหน้าที่ประชุม และรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกเทศบาล

ช่วงบ่าย เดินเอกสารภายในสำนักงานและถ่ายเอกสารแผ่นที่หมู่บ้านและตัดเย็บมุมกระดาษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์_พัฒนาชุมชนความเห็น (0)